Wickström: Raaseporin sairaalaan liittyvän prosessin on oltava avoin

Huhtikuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus päätti lakkauttaa Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen syksyllä 2020. Päätös on herättänyt paljon kritiikkiä, erityisesti alueen kunnilta, joihin päätös vaikuttaa suoraan.

Nyt sairaalan profiilia koskevat valmistelutyöt ovat edenneet. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä jatkovalmistelut on tehtävä mahdollisimman avoimesti.

HUSin asiantuntijoista ja asianomaisten kuntien virkamiehistä koostuva työryhmä on aloittanut työn sairaalan tulevasta profiilista. Wickströmin mukaan on tärkeää, että profilointityö on selvästi ankkuroitu niihin kuntiin, joihin asia vaikuttaa. Wickström vaatii nyt HUSilta vahvempaa ankkurointia. Tämä on tärkeää asukkaiden palvelujen kannalta, hän sanoo.

– Toivon, että sairaalan tulevaa profiilia koskeva valmisteluprosessi on avoin. On tärkeää, että kunnat joihin sairaalaan toiminta vaikuttaa ovat mukana ja että niitä kuullaan ennen lopullisten päätösten tekemistä. Tämä on tärkeää sekä palvelutason että palveluketjujen kannalta. HUSin sairaalaa koskevassa päätöksessä ei ollut selkeää kuvaa ja rakennetta siitä, miltä asukkaiden palveluketjut näyttäisivät, Wickström sanoo.

Wickström huomauttaa myös, että kielelliset oikeudet on otettava huomioon prosessissa. Lisäksi Wickström on huolissaan esille nousseista henkilöstöön liittyvistä haasteista. Monet sairaalan työntekijöistä ovat lopettaneet HUSin hallituksen kohtalokkaan päätöksen jälkeen.

– Henkilöstön näkökulmasta tämä prosessi on ollut hyvin vaikea. Siksi on myös tärkeää, että tuleva profilointityön prosessi on avoin ja demokraattinen, Wickström sanoo.

Wickströmin mukaan myös tiukka aikataulu luo haasteita.

– Aikataulu on erittäin tiukka, mikä aiheuttaa lisäongelmia sen suhteen, miten voimme luoda toimivia rakenteita. Puhumme kuitenkin yhdestä hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeimmistä palvelumuodoista, Wickström toteaa.

Torvalds: Elvytysbudjetti on EU:lle tienhaara

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona unionin talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Neljäs lisätalousarvio paikkaa haavoja – työllisyystoimet tärkeimpiä kuin koskaan

– Neljännellä lisätalousarviolla paikataan niitä haavoja, jotka nyt vuotavat. Talouden kanssa on vielä paljon työtä tehtävänä, ja siksi on tärkeää, että meillä on selvä tiekartta sopeuttamistoimille. Tässä paketissa on nyt monia tärkeitä toimenpiteitä, jotka vievät meitä oikeaan suuntaan kohti jälleenrakentamista, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo.

Lue seuraava artikkeli