Torvalds: Elvytysbudjetti on EU:lle tienhaara

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona unionin talousarvioesityksen vuodelle 2021.

– Tämä on tärkeä tienhaara. Nyt Euroopan parlamentin on varmistettava, että elpymisbudjetti sekä rahoitetaan että kunnioittaa läheisyysperiaatetta, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew).

Komission uusi talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021-2027 eroaa huomattavasti tämän vuoden talousarviosta monella tavalla mm. sen vuoksi, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää osa EU:ta.

Suurin ero on kuitenkin se, että ehdotetun vajaan 167 miljardin euron budjettia, täydennetään kaksinkertaisesti niillä varoilla, jotka on varattu talouden elpymiseen covid-19 pandemian jälkeen.

Komission ehdotuksen mukaan tavanomaisia ​​budjettivaroja täydennetään 211 miljardin euron avustuksilla ja 133 miljardin euron lainalla elpymisrahastosta.

– Puhumme epätavanomaisesta budjetista poikkeuksellisessa tilanteessa, sanoo Nils Torvalds.

 Torvaldsin mukaan Euroopan parlamentilla on nyt edessä tärkeä valinta budjettineuvotteluissa.

– Komission ehdottamat suuret investoinnit ovat tarpeen sekä kriisin välittömien vaikutusten lieventämiseksi sekä siirtymävaiheeseen kuuluvan työn tukemiseen kohti kestävämpää ja kilpailukykyisempää unionia. Siksi Euroopan parlamentin on nyt löydettävä tapoja rahoittaa ehdotus.

Samalla hän painottaa, että uudet sitoumukset asettavat uusia, korkeampia vaatimuksia seurannalle ja valvonnalle.

EU:n vallan kasvaessa meidän on valvottava läheisyysperiaatteen toteutumista ja oikeuttamme löytää paikallisiin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja. Siirtojen on oltava ehdollisia myös siinä määrin, että vastaanottajat eivät vaikuta haitallisesti EU:n perusarvoihin, kuten oikeusvaltioperiaatteeseen

Komission ehdotuksen tärkeimmät budjettikohdat ovat, kuten aiempinakin vuosina, yhteinen maatalouspolitiikka ja EU:n koheesiopolitiikka, millä pyritään vähentämään jäsenvaltioiden välisiä eroja.

Tulevat budjettineuvottelut vuodeksi 2021 liittyvät läheisesti, myös tällä hetkellä käynnissä oleviin, neuvotteluihin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisrahastosta.

Karita Nynäs jatkaa RKP Luodon ruorissa

Ruotsalainen kansanpuolue Luodossa on vuosikokouksessaan maanantainan 22.6. uudelleenvalinnut Karita Nynäsin puheenjohtajakseen.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Raaseporin sairaalaan liittyvän prosessin on oltava avoin

Huhtikuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus päätti lakkauttaa Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen syksyllä 2020. Päätös on herättänyt paljon kritiikkiä, erityisesti alueen kunnilta, joihin päätös vaikuttaa suoraan.

Lue seuraava artikkeli