Aloite 14 – Yle FEM sääennuste

Puoluekokouksen päätös

RKP jatkaa työtään sen eteen,

  • että Kokkolan asemaa osana suomenruotsalaista yhteisöä pysyy sekä vahvistetaan

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Aloitteentekijä nostaa esiin monitahoisen asian, johon kaikki voivat yhtyä. Yhtäältä meillä on perusteltu tarve saada kotipaikkakuntamme oikeasisältöinen sääennuste ja toisaalta mediat viestittävät jotakin sääennusteisiin nostamillaan paikkakunnilla. Yksi aloitteentekijän esityksen lisäulottuvuus on suomenruotsalaisen identiteetin voimakkaana pitämisen tärkeys Keski-Pohjanmaalla. Kaikki tämä on merkityksellistä ja esitetyt näkökulmat ovat tavalla tai toisella myös Ruotsalaisen kansanpuolueen agendalla.

Jokainen katsoja voi tietenkin pyrkiä vaikuttamaan säätiedotteiden paikkakuntavalintoihin ottamalla yhteyttä alueensa toimitukseen. Tämä lienee tehokkain keino. Erityisesti mainittujen paikkakuntien määrä on tietenkin rajallinen ja katsojien palautteella voidaan varmastikin vaikuttaa paikkakuntavalintoihin. Ruotsalaisen kansanpuolueen poliittiset mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat ehkä rajalliset, koska pyrkimykset vaikuttaa uutistoimituksiin helposti epäonnistuvat esitysten tullessa poliittisilta puolueilta.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

Suomen ruotsalainen kansanpuolue jatkaa työtään,

  • että Kokkolan asemaa osana suomenruotsalaista yhteisöä pysyy sekä vahvistetaan

Aloite

Aloitteentekijä esittää, että RKP tekee työtä sen eteen


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

  • että Yle FEM sisällyttää Kokkolan sääennusteessa nimeltä mainittaviin paikkakuntiinsa
  • Keski-Pohjanmaan suomenruotsalaisen identiteetin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Aloitteen tekijä/tekijät

Aloitteentekijä
Maria Hartman, SFP i Karleby
ja naisjärjestön Kvinnoklubben i Karleby hallituksen jäsen