Kansalliskielemme ovat rikkaus, jota meidän täytyy vaalia. Suomen historialla ja nykyisyydellä on vahva sidos ruotsin kieleen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Ruotsin kielen tulee olla osa Suomen tulevaisuutta.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »