Adlercreutz: Ilmastonmuutoksen torjuminen tarjoaa yrityksillemme suuria mahdollisuuksia

RKP haluaa Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ja RKP:n ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz korostaa kunnianhimoisen ilmastopolitiikan harjoittamisen tärkeyttä kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen.

– Tämä raja perustuu tieteeseen ja varmuuteen siitä, että muutoin kielteiset seuraukset ovat merkittäviä. 

Adlercreutzin mukaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolista lähestymistapaa. Investoinnit uuteen teknologiaan, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin ovat ratkaisevan tärkeitä. Ilmastonmuutoksen torjuminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia esimerkiksi kestävämpää teknologiaa kehittäville yrityksille. 

– Pelkästään vuonna 2022 Suomessa ilmoitettiin yli 15 miljardin euron arvoisista suoraan vihreään siirtymään liittyvistä teollisuusinverstoinneista. Suomen tulee olla ilmasto- ja ympäristöystävällisen teknologian kärkimaa paitsi siksi, että se on vastuullista, myös siksi, että se on taloudellisesti järkevää. Tämä on suuri mahdollisuus yrityksillemme, ja tässä meidän päättäjien on luotava suotuisat toimintaedellytykset. Jotta yritykset uskaltavat panostaa kehitykseen ja innovaatioihin, pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tarvitaan sekä energiapolitiikassa että esimerkiksi verotuksessa, Adlercreutz sanoo. 

Meidän tulee vahvistaa energiaomavaraisuuttamme kestävällä tavalla. Siksi meidän on edistettävä vihreää siirtymää,  luovuttava fossiilisista polttoaineista ja lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa.

– Suomessa on paljon potentiaalia tuulivoiman laajentamiseen. Tällä hetkellä kuntien lupaprosesseissa on kuitenkin haasteita ja investoinnit viivästyvät. Tähän tarvitaan muutos, lupaprosesseista on tehtävä sujuvampia, Adlercreutz toteaa lopuksi.

Henriksson: Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Suomi on tehnyt osuutensa. Nyt Unkarin ja Turkin on aika toimia.

- Emme ole vielä perillä, mutta tämä on askel eteenpäin, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz, kun eduskunta tänään ratifioi Nato-jäsenyyden. Hän viittaa siihen, että Unkari ja Turkki eivät ole vieläkään ratifioineet Suomen Nato-jäsenyyttä.

Lue seuraava artikkeli