Adlercreutz: Poistakaa tulorajat, jotka estävät opiskelijoiden työnteon terveydenhuollossa ja maataloudessa

Yhteiskunnan ollessa poikkeustilassa moni ala tarvitsee työntekijöitä ja auttavia käsiä. Samanaikaisesti opiskelijat ovat kohdanneet karun todellisuuden koronasäännösten myötä: oppilaitokset sulkevat ovensa, päättäjäisjuhlia lykätään, opiskeluajat pitenevät, opiskelijavaihdot peruuntuvat, opintotuen enimmäisaika täyttyy ja opiskelijaa voi uhata joutuminen toimeentulotuen piiriin.

Vuonna 2018 Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokous vahvisti tavoitteekseen opintotuen tulorajan poistamisen. Nyt maan rajat on suljettu ja koronaepidemian paikalliset seuraukset johtavat työntekijöiden puutteeseen monella alalla. Hallituksen on aika mahdollistaa opiskelijoiden työnteko ilman tulorajaa, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo.

Opiskelijoiden vuosituloraja lasketaan siten, että tukikuukausina opiskelijalla sallitaan 696 euron tulot. Niinä kuukausina, jolloin opiskelija puolestaan on ilman opintotukea, hänen tulonsa voivat olla 2 078 euroa.

Adlercreutzin ehdotus tarkoittaisi sitä, että opiskelijat voitaisiin vapauttaa vuositulorajasta huhti-syyskuun välisenä aikana. Esimerkiksi hoitotyön opiskelijalla olisi mahdollisuus auttaa yhteiskuntaa ja kantaa kortensa kekoon ilman huolta siitä, että työnteolla voisi olla kielteinen taloudellinen vaikutus opintotukijaksoon.

– Olen vakuuttunut siitä, että löytyy opiskelijoita, jotka ovat valmiita työntekoon. Heidän työpanoksensa olisi tässä tilanteessa erittäin tarpeellinen, sillä olemme kuulleet huudon työvoiman tarpeesta niin hoitoalalta, mansikanviljelijöiltä kuin maanviljelijöiltä, Adlercreutz toteaa. Tähän olisi nyt selkeä, helppo ja käytännöllinen ratkaisu, jos opiskelijat voitaisiin vapauttaa vuositulorajasta tämän ajanjakson aikana saatujen tulojen osalta.

Adlercreutz: Tärkeitä toimenpiteitä konkurssien ehkäisemiseksi

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tyytyväinen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tänään esittämiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on helpottaa sekä yksityishenkilöiden että yritysten taloudellista tilannetta

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Raaseporin yhteispäivystys olisi voitu pelastaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) on hyvin pettynyt päätöksen. Rehn-Kiven mukaan päätös heikentää potilasturvallisuutta, kielellisiä oikeuksia ja valmiutta.

Lue seuraava artikkeli