Adlercreutz: Teollisuuden sähköveron alentamisella lyödään monta kärpästä yhdellä iskulla

Tänään eduskunnassa käsitellään esitystä teollisuuden sähköveron alentamiseksi. Muutoksen myötä teollisuuden sähkövero alenee EU:n minimitasolle vuoden 2021 alusta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tyytyväinen uudistukseen, sillä se edistää sekä Suomen kilpailukykyä että siirtymää kohti puhtaampien teknologioiden käyttöä.

– Sähköveron alentamisella on ratkaiseva rooli kilpailukykymme parantamisessa, sillä se vähentää voimakkaasti teollisuuden sähkökustannuksia. Meneillään olevaa pandemiaa ja sen aiheuttamia taloudellisia haasteita ajatellen on äärimmäisen tärkeää, että panostamme suotuisan investointiympäristön luomiseen. Näin voimme houkutella Suomeen uusia yrityksiä ja samalla parannamme jo täällä olevan teollisuuden toimintaedellytyksiä, Adlercreutz sanoo.

Sähköveron alentaminen edistää myös siirtymää kohti puhtaampia teknologioita polttoon perustuvien teknologioiden kustannuksella.

– Tämä on suunnattoman tärkeä kehityssuunta myös siitä näkökulmasta, että olemme sitoutuneet hiilen polton lopettamiseen ja pidemmällä aikavälillä myös turpeen käytön alasajoon. Moni tarvitsemamme vaihtoehto perustuu sähkön käyttöön – oli sitten kyseessä ilmalämpöpumput tai muut ratkaisut. Nyt saamme vauhtia tähän tarvitsemaamme kehitykseen. Tämä osoittaa myös sen, ettei ilmastotavoitteita ja kilpailukykyä tule asettaa toisiaan vastaan.

Adlercreutz painottaa lisäksi myös ennustettavuuden tärkeyttä yrityksille.

– Varsinkin kriisitilanteissa, mutta tietenkin myös normaaleissa olosuhteissa, on tärkeää edistää ennustettavuutta. Vakiintuneet olosuhteet luovat edellytyksiä investoinneille. Tämä on erityisen tärkeää Suomen investointi-intensiiviselle teollisuudelle ja taloutemme kehitykselle pitkällä aikavälillä. Toivon, että tämä on ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä ja ennustettavaa teollisuuspolitiikkaa.

Rehn-Kivi iloitsee ruokaravintoloiden lievemmistä rajoituksista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys sisältää muutoksia ja rajoituksia ravitsemistoimintaan. Tarkoituksena on covid 19 -viruksen leviämisen estäminen, joka viime aikoina on tartuttanut useita ihmisiä etenkin baareissa ja yökerhoissa. Alkuperäisessä esityksessä käsiteltiin kaikkia baareja, kahviloita ja ravintoloita samalla tavalla, mutta nyt ruokaravintoloille ja kahviloille halutaan antaa lievempiä rajoituksia. Mietinnön mukaan muun muassa asiakaspaikkoja voi rajoittaa enintään 25 prosentilla normaalista alkuperäisen 50 prosentin sijaan. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on vahvasti puhunut lievempien rajoitusten edestä etenkin pienempien ravintoloiden kohdalta ja iloitsee valiokunnan yksimielisen mietinnön johdosta.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Kiinteistöverojen oikeudenmukaisuus etenee kiinteistöverouudistuksessa

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tyytyväinen siihen, että osa kiinteistöverouudistuksesta etenee. Tiistaina eduskunta aloitti käsittelyn lakiehdotuksesta, joka vapauttaa luonnonsuojelualueet kiinteistöverosta.

Lue seuraava artikkeli