Allmänbildningen viktig i gymnasiereformen

-Bejaka talang och intressen men ignorera inte allmänbildningens betydelse, säger Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund.

Att offra allmänbildningen på valfrihetens altare vore en olycklig utgång för gymnasiereformen. Inget tyder på att vi framöver kommer att behöva färre människor med breda allmänkunskaper. Snarare kräver en allt mer komplex omvärld mer bredbasig förståelse och förmåga att tillgodogöra sig omfattande ämneshelheter.

Det vore en björntjänst mot de unga att i alltför tidig ålder ställa dem inför en alltför stor valfrihet att själv välja vad de vill lära sig i skolan. Gymnasiestudierna ska skapa insikter i brett spektra av olika ämnesområden, därför är förslaget om ämnesöverskridande helheter välkommet, konstaterar Mikaela Nylander.

Svenska folkpartiet anser att gymnasiets roll är obestridlig i sitt allmänbildande samhällsuppdrag, därför ska gymnasiet fortsättningsvis ge en stabil grund med tillräckligt antal obligatoriska kurser som kompletteras med fördjupade kurser i ämnen man själv valt, betonar Haglund.

Gymnasieutbildningens framtida utformning är avgörande för utvecklandet av Finlands kunskapspotential. Eftersom frågan engagerar ska Svenska folkpartiets utbildningspolitiska utskott sammankalla relevanta aktörer och intresserade till ett seminarium på detta tema, säger Mikaela Nylander som leder utbildningspolitiska utskottet.

Vänsterns populism förbryllar

Marcus Rantala: Ska staten faktiskt låna ännu mera?

Lue seuraava artikkeli