Anna Jungner-Nordgren ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2015-2016. Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

– Det är med en enorm stolthet, glädje och iver som jag tar över ordförandeklubban efter Carola Sundqvist. Svenska Kvinnoförbundet behövs. Det är vi som ska påminna, påpeka och lyfta upp alla de jämställdhetsfrågor som måste granskas och ändras, sade Jungner-Nordgren.

I sitt tacktal sade Jungner-Nordgren att det är genom förändring som vi når jämställdhet. Jungner-Nordgren summerade sitt budskap i fem centrala jämställdhetspolitiska mål. Lika villkor på arbetsmarknaden, en helhetsreform av familjepolitiken, frihet från våld, mänskliga rättigheter samt kroppslig integritet är några av de frågor som Jungner-Nordgren vill arbeta för.

– För att rädda, utveckla och modernisera välfärden krävs fler arbetsplatser, fler skattebetalare, fler beskattade arbetstimmar och en högre produktivitet. Därför bör vi förbättra kvinnornas möjligheter att få fast anställning och minska på kvinnornas ofrivilliga snuttjobb. Visstidsanställningar korrelerar med familjeledigheterna: kvinnorna håller kortare familjeledigheter om de har ett arbete att gå tillbaka till. Skulle föräldra- och vårdledigheterna delas jämt mellan föräldrarna skulle inte skillnaderna i lönerna heller vara lika stora. En föräldraledighet i Finland enligt modellen 6+6+6 skulle vara ett utmärkt ställningstagande i jämställdhetsfrågan och skulle leda till mer jämställdhet både inom familjerna och på arbetsmarknaden, sade Jungner-Nordgren.

Anna Jungner-Nordgren är vice ordförande i det europeiska liberala partiet ALDE:s jämställdhetsnätverk och medlem i SFP:s partifullmäktige. Jungner-Nordgren är också kandidat i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors. Tanja Ljungqvist från Ingå återvaldes till vice ordförande. Benita Nordgren från Vasa och Katinka von Kraemer från Borgå valdes till nya vice ordförande för verksamhetsåret.

Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Christina Gestrin mottog idag utnämningen till den mest aktiva riksdagsledamot under denna riksdagsperiod inom globala utvecklings- och klimatfrågor.

Lue edellinen artikkeli

Nylander: Nej till slakt av svenska tingsrätter i Nyland

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän vid justitieministeriet har idag kommit med två alternativa förslag till hur nätverket av tingsrätter kunde se ut i framtiden. I bägge alternativen ser de svenska eller tvåspråkiga tingsrätterna ut att förlora.

Lue seuraava artikkeli