Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Christina Gestrin mottog idag utnämningen till den mest aktiva riksdagsledamot under denna riksdagsperiod inom globala utvecklings- och klimatfrågor.

Utnämningen baseras på riksdagsledamöternas aktivitet i dessa frågor, i form av spörsmål, tal, förslag och deltagande. Utnämningen görs av Globbarit / Kepa r.f. årligen.

– Vi lever i en globaliserad värld och vårt ansvar som politiker bör följa den realiteten, påpekade Gestrin.

– Riksdagsledamoten är en samhällspåverkare och opinionsbildare. Genom att lyfta fram globala utvecklingsfrågor i riksdagsarbetet, t.ex. i talturer, i skriftliga och muntliga frågor och förslag, så kan riksdagsledamoten se till att dessa ärenden finns med på den politiska agendan, säger Gestrin.

Tragisk vecka i riksdagen

De allra svagaste människorna i vårt samhälle hamnar i kläm

Lue edellinen artikkeli

Anna Jungner-Nordgren ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

Lue seuraava artikkeli