Nylander: Nej till slakt av svenska tingsrätter i Nyland

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän vid justitieministeriet har idag kommit med två alternativa förslag till hur nätverket av tingsrätter kunde se ut i framtiden. I bägge alternativen ser de svenska eller tvåspråkiga tingsrätterna ut att förlora.

– Det är totalt förkastligt att Borgå tingsrätt föreslås att slås ihop med Hyvinge tingsrätt och verksamheten i Borgå skulle upphöra. Raseborg skulle bli en del av Esbo tingsrätt, konstaterar riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Vem tror på tillgången till svensk service efter en flytt till Hyvinge? Vi vet hur det gick med nödcentralerna och hur svårt det har varit att rekrytera svensk personal i Kervo. Om en sammanslagning ska ske bör tingsrätten fungera i Borgå. Detta är enda sättet att trygga tillgången till service på både finska och svenska, framhåller Nylander.

– Hur länge får Raseborgs tingsrätt bli kvar i Raseborg om den är en del av Esbo tingsrätt? frågar sig Nylander.

Det är nästa regering som avgör tingsrätternas öde, påminner Nylander.

Anna Jungner-Nordgren ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Kvinnoförbundets årsmöte valde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till ny förbundsordförande efter avgående ordförande Carola Sundqvist.

Lue edellinen artikkeli

RKP Helsingin eduskuntavaaliohjelma

Ruotsalainen kansanpuolue edustaa liberaalia maailmankatsomusta, jonka mukaan yksilöllinen vapaus on tasapainossa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa.

Lue seuraava artikkeli