Återinför uppehållstillstånden på grund av humanitärt skydd

Ordförande för riksdagens människorättsnätverk Eva Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.

– Finland har på tvivelaktiga grunder skärpt asylpolitiken. Att försvara asylrätten är både en etisk fråga och en fundamental människorättsfråga, som Finland och Europa in i det sista måste stå för. Allt annat är oansvarig och inhuman politik, säger Biaudet.

Under seminariet lyftes fram det stora antalet negativa asylbeslut som Migrationsverket fattat. I slutet av 2016 hade omkring 15 000 asylsökande i Finland fått ett negativt beslut på sin asylansökan. Andelen av negativa asylbeslut är trots det betydligt högre i Finland än i andra EU-länder. Under 2016 fick endast 18 procent av de irakiska flyktingarna asyl i Finland, medan motsvarande siffra inom EU låg på 61 procent.

– Jag ställer mig kritiskt till motiveringarna som getts för det stora antalet negativa asylbeslut. Det har motiverats med att de personer som söker asyl i Finland skulle ha en annorlunda profil än de som söker asyl i andra EU-länder. Migrationsverket hänvisar också till förbättrat säkerhetsläge i ursprungsländerna.

– Den inhumant stränga lagstiftningen splittrar familjer, och människor som returneras i s.k. frivillig process löper stora risker. Rapporter om försvinnanden och dödsfall är inte ovanliga. Vi måste återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd.

Ei lukukausimaksuille!

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ehdotti julkaisussaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.

Lue edellinen artikkeli

Strandilta kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnöistä

Kansanedustaja Joakim Strand on esittänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle maksuhäiriömerkintöjen lyhentämisestä ja luotonantajien sitouttamisesta valtakunnalliseen luottotietojen kyselyjärjestelmään.

Lue seuraava artikkeli