Bergqvist: Kriisit maksavat, ja nyt on keskityttävä kasvuun

Eduskunta keskusteli tänään välikysymyksestä julkisen talouden velkaantumisesta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti ryhmäpuheenvuorossaan, että nyt ei ole aika lyhytnäköisille ratkaisuille vaan vastuulliselle politiikalle, jolla hyödynnämme resurssejamme mahdollisimman hyvin.

– Viime vuosina hallitus on yhdessä opposition kanssa tehnyt merkittäviä ja välttämättömiä päätöksiä terveytemme suojelemiseksi, yritystemme tukemiseksi ja puolustuksemme vahvistamiseksi. RKP on huolissaan Suomen velkaantumisasteesta, mutta syy velkaantumiseen lienee kaikille selvä, Bergqvist sanoo.

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä Suomen on keskityttävä kasvuun ja päätökset talouden tasapainottamisesta on tehtävä kasvua silmälläpitäen.

– Lyhytnäköisillä säästöillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten esimerkiksi koulutuksen kohdalla on nähty. Nyt jos koskaan meidän on varmistettava, että käytämme rahamme johonkin aidosti tuottoisaan, johonkin sellaiseen, mikä parantaa hyvinvointia ja koulutusta ja lisää kasvua, Bergqvist sanoo.

Jotta Suomi nähtäisiin maana, jossa työnteko on kannattavaa ja johon kannattaa investoida, meidän on RKP:n mielestä panostettava ennakoitavaan ja pitkäjänteiseen veropolitiikkaan.

– Meidän ei tule kiristää yritysten verotusta, työn verotusta on alennettava pitkällä aikavälillä eikä veroprogressiota saa kiristää. Suomessa vallitsevan työvoimapulan torjumiseksi tarvitsemme sekä ulkomailta tulevaa työvoimaa että kannustimia niille suomalaisille, joille työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Työnteko tulisi aina olla kannattavaa iästä huolimatta, Bergqvist sanoo.

Blomqvist: Nollatoleranssi seksuaalista häirintää kohtaan

Seksuaalinen häirintä on edelleen suuri yhteiskunnallinen ongelma ja se on ristiriidassa jokaisen yksilön yksityisyyden ja turvallisuuden oikeuden kanssa. Ongelmasta eroon pääsemiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä, huomauttaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Ministeri Blomqvist osallistuu tänään (8.2) pyöreän pöydän keskusteluun häirinnän ehkäisystä ja tasavertaisen kohtelun lisäämisestä pelastusalalla.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Vety, suuri mahdollisuus Suomelle

Tänään hyväksyttiin hallituksen periaatepäätös vedystä. Suomesta on tarkoitus tehdä kilpailukykyinen ja ennustettava vetytalouden investointiympäristö. Ohjelmaan sisältyviä konkreettisia toimenpiteitä ovat lupaprosessien sujuvuuden takaaminen, sähköisten polttoaineiden sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen, infrastruktuurin laajentaminen sekä EU:n ja kansallisen rahoituksen kanavointi erilaisiin kehityshankkeisiin.

Lue seuraava artikkeli