Blomqvist: Vety, suuri mahdollisuus Suomelle

Tänään hyväksyttiin hallituksen periaatepäätös vedystä. Suomesta on tarkoitus tehdä kilpailukykyinen ja ennustettava vetytalouden investointiympäristö. Ohjelmaan sisältyviä konkreettisia toimenpiteitä ovat lupaprosessien sujuvuuden takaaminen, sähköisten polttoaineiden sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen, infrastruktuurin laajentaminen sekä EU:n ja kansallisen rahoituksen kanavointi erilaisiin kehityshankkeisiin.

– Meillä on kaikki edellytykset kasvaa isoksi vedyn tuottajaksi ja olla eturintamassa vetytaloudessa ja vedyn teollisessa toiminnassa. Sähköntuotantomme on 90-prosenttisesti ilmastoneutraalia, meillä on hyvät edellytykset rakentaa lisää tuulivoimaa ja meillä on hyvä ja vakaa kapasiteetti sähkön siirrossa maamme eri osista toisille. Kaikki tämä muodostaa hyvän pohjan uusien arvoketjujen ja työpaikkojen luomiselle, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. 

– Vety antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa vihreää siirtymää Suomessa, mutta olemalla kehityksen kärjessä voimme panostaa myös teknologian vientiin, joka mahdollistaa ilmastopäästöjen vähentämisen myös globaalisti, ministeri Blomqvist sanoo.

– Tietysti yksityisten yritysten tulee olla investoijia ja viemässä prosessia eteenpäin, mutta valtiolla on tärkeä rooli kehityksen edistämisessä lakien ja normien avulla, tukemalla pilottihankkeita ja varmistamalla, että alalla on osaavia ja koulutettuja työntekijöitä, toteaa Thomas Blomqvist.

 

Bergqvist: Kriisit maksavat, ja nyt on keskityttävä kasvuun

Eduskunta keskusteli tänään välikysymyksestä julkisen talouden velkaantumisesta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti ryhmäpuheenvuorossaan, että nyt ei ole aika lyhytnäköisille ratkaisuille vaan vastuulliselle politiikalle, jolla hyödynnämme resurssejamme mahdollisimman hyvin.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Maataloudelle tarvitaan kriisitukea

Eduskunta käsitteli tänään ehdotuksen maatilojen sähkö- ja lannoitekustannusten nousun tueksi.

Lue seuraava artikkeli