Bergqvist: Mahdollisuus koulunkäyntiin omalla äidinkielellä on äärimmäisen tärkeä!

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) vieraili Salo svenska skolanissa maanantaina 27.1. Vierailullaan Bergqvist tutustui koulun toimintaan ja keskusteli koulun haasteista ja tulevaisuudennäkymistä henkilökunnan kanssa.

Vierailu osoittaa kuinka tärkeitä tällaiset pienet ruotsinkieliset koulut ovat muuten hyvin suomenkielisillä paikkakunnilla, ja miten pienten kieliyhteisöiden säilyttäminen ja edistäminen hyödyntää maan kaksikielisyyttä.

– Siellä missä suomen kieli muuten on valta-asemassa, on erittäin tärkeä, että ruotsinkieliset lapset kuitenkin voivat käydä koulua ruotsiksi. Tämä kehittää lapsen kaksikielisyyttä luonnollisella tavalla, sanoo Bergqvist. Koulu on enemmän kuin pelkkä opetusyksikkö, sillä on valtava vaikutus lasten identiteettiin ja omaan kulttuuriin.

Salo svenska skola on panostanut paljon näkyvyyteen ja oppilasmäärä on noussut viime lukuvuoteen verrattuna. Koulussa on kaikkiaan 15 oppilasta. Oppilaat on jaettu kahteen ryhmään, esikoulusta 4. luokkaan ja 5.-6. luokkaan. Koulussa työskentelee kaksi opettajaa ja yksi oppilasavustaja.

– Tällaisessa pienessä koulussa lapset oppivat työskentelemään itsenäisesti ja samalla tekemään yhteistyötä luokkarajojen yli. Nämä ovat hyödyllisiä oppeja tuulevaisuuden kannalta, sanoo Bergqvist.

Aikaisemmin tammikuussa Bergqvist vieraili myös luokissa 5.-9. Kyrkbackens skolanissa Nauvossa ja Skärgårdshavets skolanissa Korpoossa.

Eurooppa ottaa nyt vihapuheesta mittaa


EU:n oikeusministerien loppuviikkoisessa tapaamisessa Zagrebissa Kroatiassa moni EU-jäsenvaltio toi esiin halunsa nousta yhdessä taistoon vihapuhetta vastaan. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, joka edusti kokouksessa Suomea, oli se, joka Suomen EU-puheenjohtajuuden alla nosti esiin oikeusvaltioperiaatteen ja vihapuheen vastaisen taistelun tärkeyden.

Lue edellinen artikkeli

Tasa-arvoinen työelämä edistää työllisyyttä


Kuluneen viikon aikana sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu että lapsiasiavaltuutettu ovat nostaneet esille työelämässä tapahtuvan syrjinnän kielteiset vaikutukset työllisyyteen. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta tulisi kulkea käsi kädessä työllisyystavoitteiden kanssa.

Lue seuraava artikkeli