Bergqvist pitää taksialan selkeämmät säännöt tervetulleina

Eduskunta on tänään (25.3) käsitellyt taksisääntelyn tarkistusta. Lakiehdotuksella pyritään korjaamaan ongelmat, jotka syntyivät viime hallituskauden sääntelyn purkamisen jälkeen. Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist (RKP) suhtautuu hyvin myönteisesti hallituksen esittämiin muutoksiin.

Varsinkin saatavuus, luotettavuus ja hinnoittelu ovat aiheuttaneet ongelmia taksialalla. Nyt taksien tunnistettavuus edistetään, kuljettajille asetetaan korkeammat vaatimukset ja pyritään tehostamaan harmaan talouden torjuntaa.

– Olen erittäin iloinen siitä, että voimme nyt korjata useita taksimarkkinoilla syntyneitä epäkohtia. Koko ala on kärsinyt ”villistä lännestä”, joka syntyi edellisen lain tarkistuksen jälkeen, ja tavoitteena on nyt palauttaa luottamus ja toimiva taksiliikenne, sanoo Bergqvist. 

Julkisesti tuettujen Kela-kuljetusten, ns. Kela-taksien, ongelmat ei varsinaisesti säädetä tämän lakiehdotuksen yhteydessä, mutta ongelmat liittyvät vahvasti taksipalvelujen saatavuuteen.

– Taksilakiin liittyvät ongelmat ovat viestintäministeriön käsiteltävänä, mutta kun on kyse Kela-kuljetusten toimivuudesta, edellytämme, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy käsittelemään asiaa nopealla aikataululla. Tämä on viestintäkomitean yksimielinen kehotus, sanoo Bergqvist. 

Taksilain tarkistuksen lopullinen käsittely tapahtuu myöhemmin tällä viikolla.

Ollikainen, Norrback ja Strand: Uusi jätelaki on työvoitto

Työvoitto. Näin RKP:n kolme Pohjalaista kansanedustajaa Ollikainen, Norrback ja Strand kuvailevat hallituksen lopullista esitystä uudeksi jätelaiksi. Jätelain uudistamisen tavoitteena on vähentää jätemäärää ja lisätä lajittelua ja kierrätystä. Lakiuudistuksen myötä halutaan varmistaa parempia jätehuoltopalveluja ja laajempia pakkaus- ja biojätteiden keräysmahdollisuuksia.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Panostakaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen kunnissa!

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz haluaa kannustaa kuntia panostamaan nuoriinsa tarjoamalla heille yrittäjyyskasvatusta kouluissa.

Lue seuraava artikkeli