Bergqvist toivoo uutta päätöksentekokulttuuria saaristoliikenteessä

Tiistaina mediassa oli esillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ehdotus, jonka mukaan tulevaisuudessa yhteysalusliikennettä lakkautettaisiin niihin saariin, joissa ei ole ei ole vakituisia asukkaita. Ehdotus konkretisoituu marraskuussa kun kilpailutusprosessi käynnistyy koskien Houtskari-Iniö ja Nauvon eteläistä yhteysalusreittiä. Tulos astuisi voimaan toukokuussa 2022.

Kansanedustaja (RKP) ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist pitää ehdotusta iskuna saariston elinvoimalle ja toivoo rakentavampaa saariston lautta- ja yhteysalusliikenteen kehittämistä. ELY-keskuksen ehdotus ei myöskään ole yhdenmukainen hallitusohjelman kanssa, jossa painotetaan saavutettavuutta koko maassa.

Nyt kohtaamme saman ongelman vuosi toisensa jälkeen. ELY-keskus ilmoittaa lautta- ja yhteysalusreittien vähentämisestä, ja seurauksena poliittiset tahot joutuvat palomiehen rooliin.  Tämä kehitys ei ole rakentavaa eikä kestävää, Bergqvist sanoo.

Bergqvist kehottaa laatimaan toimintasuunnitelmaa, jossa saaristossa liikkuvat voivat todella luottaa siihen, että yhteydet toimivat pitkällä tähtäimellä. Tämä koskee sekä lauttoja että yhteysaluksia. Tällä hetkellä on epäselvää, kuka päättää mistä, ja miten lauttojen ja yhteysaluksien toimintaan voi vaikuttaa.

Tarvitsemme foorumin, jossa näistä asioista voidaan keskustella ja jossa päätöksillä on parempi alueellinen ja poliittinen perusta. Ehdotettujen päätösten avoimuutta ja vaikutusten arviointia on lisättävä, koska nämä lautat ja alukset ovat saariston elinehto sekä vakituisille asukkaille, loma-asukkaille että yrittäjyydelle, Bergqvist sanoo.

Bergqvist: Kiinteistöverojen oikeudenmukaisuus etenee kiinteistöverouudistuksessa


Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tyytyväinen siihen, että osa kiinteistöverouudistuksesta etenee. Tiistaina eduskunta aloitti käsittelyn lakiehdotuksesta, joka vapauttaa luonnonsuojelualueet kiinteistöverosta.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Harvinaista sairautta sairastavien potilaiden lääkkeiden saatavuus varmistettava.


Tänään järjestetyssä webinaarissa ”Harvinaisten sairauksien hoito Suomessa: onko hoitoa, onko lääkkeitä?” keskusteltiin lääkkeiden saatavuudesta potilaille, joilla on harvinainen sairaus. Tilaisuuden vetäjänä toimi kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP), joka jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen aikaisemmin tänä vuonna. Lääkekorvausjärjestelmän tehtävänä on turvata sairauden hoidossa tarpeelliset avohoidon lääkkeet kohtuullisin kustannuksin. Harvinaisten sairauksien osalta tämä ei tällä hetkellä toteudu Suomessa. Webinaariin kutsuttuina asiantuntijoina olivat osastonylilääkäri Mikko Seppänen HUS:in harvinaissairauksien yksiköstä, johtaja Lauri Pelkonen Lääkkeiden hintalautakunta HILA:sta, lastentautien erikoislääkäri Kirsi Malmivaara HUS:ista sekä Leena Virtanen Suomen CF-yhdistyksestä.

Lue seuraava artikkeli