Bergqvist: Turun kansallisen lääkekehityskeskuksen rahoitus on turvattava

Kansallinen lääkekehityskeskus perustettiin helmikuussa Turkuun, mutta toiminnan liikkeelle saamiseksi puuttuu vielä rahoitusta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tästä huolestunut.

– Valtaosa Suomessa kehitetyistä lääkkeistä on kehitetty Turun seudulla. Keskus tulee edistämään kilpailukykyistä lääkekehitystä, mikä hyödyttää koko maata. On siis kyse merkittävästä investoinnista, joka nyt on vaarassa jäädä polkemaan paikalleen, Bergqvist sanoo. 

On käynyt ilmi, että kansalliseen lääkekehityskeskukseen varatut 11 miljoonaa euroa on käytetty muihin tarkoituksiin, ja että keskuksen rahoitus puuttui kokonaan valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarvioesityksestä.

– Lääketeollisuuden osaamisen, tutkimuksen ja työllisyyden turvaamiseksi Turun seudulla on tärkeää, että keskuksen rahoitus taataan, myös pitkällä aikavälillä. Jotta toiminta nyt saataisiin liikkeelle, toivon todella, että jatkokeskustelut valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä johtavat siihen, että ensi vuoden budjetissa osoitetaan keskukselle rahaa, Bergqvist sanoo.

Wickström: Ei uusia veroja Suomeen

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström ei kannata Vasemmistoliiton esittämää varallisuusveroa. Vasemmistoliitto haluaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön ns. varallisuusvero, joka maksettaisiin yli miljoonan euron omaisuuksista. Laskentaan ei kuulu henkilökohtainen asunto.

Lue edellinen artikkeli

RKP vaatii, että hyvinvointialueet noudattavat lakia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille lakkautetaan myös Kårkullan kuntayhtymä, joka tuottaa ruotsinkielisiä kehitysvammaisten tukipalveluita ja erityishuoltoa. Uudellamaalla toiminut projekti Kepa Uusimaa esittää, että sekä suomen- että ruotsinkieliset vaativan erityishuollon palvelut keskitetään HUS-yhtymälle. Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) vastustaa esitystä ja on jättänyt asiasta kannanoton kaksikielisille hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

Lue seuraava artikkeli