RKP vaatii, että hyvinvointialueet noudattavat lakia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille lakkautetaan myös Kårkullan kuntayhtymä, joka tuottaa ruotsinkielisiä kehitysvammaisten tukipalveluita ja erityishuoltoa. Uudellamaalla toiminut projekti Kepa Uusimaa esittää, että sekä suomen- että ruotsinkieliset vaativan erityishuollon palvelut keskitetään HUS-yhtymälle. Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) vastustaa esitystä ja on jättänyt asiasta kannanoton kaksikielisille hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

– Vastustamme esitystä ruotsinkielisen erityisosaamisen keskittämisestä HUS-yhtymälle, koska se johtaisi nykyisin Kårkullan kuntayhtymän alaisuudessa olevien ruotsinkielisten asiantuntijatiimien lakkauttamiseen. Esitys on myös lainvastainen. RKP haluaa, että asiantuntijatiimit, joihin kuuluvat sekä neuvonta että lääketieteelliset asiantuntijat, voisivat jatkaa yhteistyötään nykyisellä asiantuntijakokoonpanolla hyvinvointialueilla. Juuri tämän olemme halunneet turvata uudessa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, jossa säädetään kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksista välttämättömien ruotsinkielisten palvelujen toteuttamisesta ja ruotsinkielisen asiantuntijatuen antamisesta, sanoo kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan hyvvointialueen aluehallituksen jäsen Veronica Rehn-Kivi. 

Yhteistyösopimuksilla on tarkoitus turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen. RKP toi uuden sosiaali- ja terveydenhuoltolain valmistelun aikana hyvin vahvasti esille ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen erityispiirteet ja tarpeen niiden huomioon ottamiselle laissa, jotta kielelliset oikeudet toteutuisivat. 

– Ruotsinkielistä erityisosaamista on hyvin rajoitetusti saatavilla, ja siksi ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden takaaminen vaatii erityisiä järjestelyitä kaksikielisten hyvinvointialueiden kesken sovituissa yhteistyösopimuksissa.  Haluamme painottaa, että ruotsinkielisten palveluiden saatavuuteen vaikuttavissa ratkaisuissa on otettava huomioon ruotsinkielisen erityishuollon ja tukipalveluiden erityispiirteet. Kun nyt esitetty ratkaisu on lainvastainen, on meidän reagoitava ja tehtävä selväksi, että esitystä ei voi hyväksyä, sanoo kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist

RKP edellyttää, että hyvinvointialueet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. 

– Haluamme, että kaksikielisten hyvinvointialueiden päättäjät saisivat nyt ripeässä aikataulussa mahdollisuuden ottaa kantaa ns. Kårkulla kysymykseen. Vaadimme, että vaativan erityishuollon palveluiden järjestämisen valmistelussa etenetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan, sanoo Henrik Wickström, RKP:n varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. 

– Olemme huolissamme epätietoisuudesta, joka henkilöstön, asiakkaiden ja heidän omaisten keskuudessa vallitsee. Nyt tarvitaan selkeyttä siihen miten ruotsinkieliset kehitysvammaisten erityishuoltopalvelut ja tukipalvelut järjestetään, sanoo Wickström.

Bergqvist: Turun kansallisen lääkekehityskeskuksen rahoitus on turvattava

Kansallinen lääkekehityskeskus perustettiin helmikuussa Turkuun, mutta toiminnan liikkeelle saamiseksi puuttuu vielä rahoitusta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tästä huolestunut.

Lue edellinen artikkeli

Varsinais-Suomen RKP nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa

Perjantain ylimääräisessä piirikokouksessa Varsinais-Suomen RKP nimesi kolme ehdokasta vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Lue seuraava artikkeli