Bergqvist: Valtakunnallinen työryhmä tukee paikallisia hankkeita Turunmaalla

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA) on toimintakautensa aikana tukenut merkittävästi harvaan asuttujen alueiden matkailu- ja kulttuuritoiminnan kehittämistä. Viime hakujakson rahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden joukossa on kolme varsinaissuomalaista hanketta. Kansanedustaja ja HAMA-ryhmän jäsen Sandra Bergqvist (RKP) suhtautuu myönteisesti näihin hankkeisiin.

– Hakemuksia oli tullut paljon. Tämä osoittaa harvaan asuttujen alueiden tarmokkuuden, mutta myös sen, miten paljon kehitettävää siellä on. Nämä hankkeet lisäävät maaseutualueiden houkuttelevuutta ja luovat paikallisia työpaikkoja, Bergqvist sanoo. 

Kemiönsaareen hankkeen tavoite on lisätä paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden määrää Kemiönsaaren HAMA-alueen saaristossa sijaitsevissa ravintoloissa sekä lisätä paikallisten tuottajien myyntiä kotikunnan alueella.

– Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä kasvaa. Haluamme tietää, mitä syömme ja missä se on tuotettu. Matkailun yhteydessä paikallisesti tuotettu ruoka on myös valttikortti, Bergqvist sanoo.

Paraisilla halutaan pidentää matkailusesonkia pakettipalvelujen ja paremman näkyvyyden avulla. Toisessa hankkeessa selvitetään, mitä palveluja pienille risteilylaivoille voidaan tarjota saaristossa.

– Kullakin alueella on omat vahvuutensa, ja alueiden olisi annettava kehittyä niiden pohjalta. Matkailu ja veneily näkyvät Paraisilla erityisesti kesällä, mutta kesäkausi on lyhyt ja intensiivinen monille saariston yrittäjille. Panostukset kauden pidentämiseen vahvistavat yrittäjien toimintaedellytyksiä, Bergqvist sanoo.

Hyvä infrastruktuuri on elintärkeä

Suomi tarvitsee toimivaa infrastruktuuria monesta syystä. RKP pitää sitä edellytyksenä menestyvälle ja kilpailukykyiselle Suomelle. Eduskuntavaaliehdokas Rainer Bystedt haluaa, että teiden kunnosta keskustellaan jatkuvasti eikä vain ennen vaaleja.

Lue edellinen artikkeli

Rantaradan kehittämistä tulee kiirehtiä!

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät suurten rautatieliikennehankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja niiden ilmastovaikutuksia. Tutkimuksen mukaan rautatieliikennehankkeiden toteuttaminen edellyttää julkiselta sektorilta merkittäviä taloudellisia investointeja. Samalla uusien rautatiehankkeiden rakentaminen aiheuttaisi kuormitusta ympäristölle.

Lue seuraava artikkeli