Bergqvist: Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on keskityttävä kehitykseen ja todellisiin tarpeisiin

– Se, että Kirjalasalmen ja Hessundinsalmen sillat uudistetaan, ei ole ainoastaan tärkeää jokapäiväisen elämän takaamiseksi Paraisilla, vaan myös tärkeää raskaan teollisuuden toimintaedellytysten, matkailualan ja paikallisen elinkeinoelämän kannalta. Olemme RKP:ssä tehneet kovasti työtä prosessin nopeuttamiseksi ja olemme erittäin tyytyväisiä hallituksen ehdotukseen.

Tätä kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti keskiviikkona ryhmäpuheenvuorossaan. Eduskunta keskusteli valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Liikennesuunnitelma on strateginen suunnitelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Siinä ovat mukana kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän läpileikkaavat teemat.

– 12-vuoden suunnitelma on tärkeä, jotta todelliset tarpeet voitaisiin tunnistaa ja nähdä, mihin tarvitaan investointeja, ja mitä kunnossapitoa tarvitaan. Eri investointien kokonaishyödyn arvioiminen on aina keskeistä, myös suurten hankkeiden osalta, Bergqvist sanoo. 

Suunnitelman valmistelussa RKP korosti satamien ja alueellisten lentokenttien merkitystä kehitys- ja vientimahdollisuuksien kannalta, sekä maanteiden ja talvikunnossapidon merkitystä.

– Varsinaissuomalaisena kansanedustajana olen erityisen tyytyväinen toimivaa saaristoliikennettä ja kaupunkiliikenteen kestäviä vaihtoehtoja koskeviin kirjauksiin. Sekä saaristoliikenteen että kaupunkiliikenteen on perustuttava toimivaan työmatkaliikenteeseen, tuettava paikallista elinkeinoelämää ja vapaa-ajan asutusta sekä kehitettävä ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja, Bergqvist sanoo. 

Blomqvist: Tarvitaan panostuksia yrittäjyyteen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa yritysten roolia kasvun, hyvinvoinnin ja työllisyyden vahvistamisessa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Maaseututyöryhmä peräänkuuluttaa yksinkertaistettuja sääntöjä pienimuotoiseen majoitustoimintaan

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä esittää lehdistötiedotteessaan pienimuotoisen majoitustoiminnan helpottamista maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Kansanedustaja Sandra Bergqvist, joka on RKP:n edustaja työryhmässä, iloitsee tätä.

Lue seuraava artikkeli