Bergqvist valtion talousarviosta: Pragmaattisia työllisyys- ja ilmastoinvestointeja!

Suomi on pärjännyt suhteellisen hyvin koronapandemian aikana ja talous on toipunut nopeasti. Hallitus on jo päättänyt kattavista työllisyystoimenpiteistä, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan. Pitkällä aikavälillä tarvitaan edelleen toimenpiteitä, jotka edistävät työllisyyttä ja vahvistavat kasvua. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää hallituksen ehdotusta kotitalousvähennyksen korotuksesta ja opiskelijoiden tulorajan nostamisesta tervetulleena.

– RKP on jo pitkään ajanut kotitalousvähennyksen korotusta. Tämä on toimenpide, joka edistää erityisesti pienten ja naisvaltaisten yritysten edellytyksiä toimia ja menestyä. Tiedämme myös, että monet palvelualat kärsivät tällä hetkellä akuutista työvoimapulasta. Opiskelijoiden tulorajan nostaminen on vastaus tähän, samalla kun tulorajan nosto helpottaa monen opiskelujen rinnalla työskentelevän opiskelijan arkea. Työnteon tulisi aina olla kannattavaa, Bergqvist sanoo. 

Bergqvist on tyytyväinen talousarvioesityksen kunnianhimoisiin ilmasto- ja kestävyystoimenpiteisiin. Suomen tavoitte hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä tarvitaan kaikkien ponnisteluja kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

– Matkustaja- ja julkisen liikenteen ympäristöystävälliset vaihtoehdot  on oltava helppokäyttöisiä ja taloudellisesti edullisia. On hyvä, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä  avustusten lisääminen suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen sisältyvät talousarvioesitykseen. Rahoitusta ehdotetaan myös suurimmille hankkeille, kuten Turun ratapihan kehittämiselle  ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentamiselle. Nämä investoinnit ovat tarpeellisia liikenteen kehittämisen kannalta  ja koko alue hyötyy niistä, Bergqvist sanoo. 

– Toinen alueelle tärkeä asia on rahoitus, jota ehdotetaan peltojen kipsikäsittelylle. Ravinteiden sitominen peltoihin on tärkeä askel Saaristomeren poistamisessa Itämeren suojelukomission (HELCOM) hot spot -luettelosta, Bergqvist sanoo. 

Adlercreutz vuoden 2022 budjetista: Tervetulleita panostuksia työperäisen maahanmuuton edistämiseksi ja kotitalousvähennykseen

– Suomi on saanut taloutensa käännettyä kasvuun, mikä kertoo siitä, että hallitus on onnistunut talouspolitiikassaan haastavassa tilanteessa. On kuitenkin selvää, että talouden piristämiseksi tarvitaan uusia keinoja ja monet näistä toimenpiteistä löytyvät ensi vuoden talousarviosta. Näihin kuuluvat esimerkiksi panostukset koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon ja kotitalousvähennyksen korotukseen.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Ennalta ehkäisevät toimet säästävät valtion menoja pitkällä tähtäimellä

Eduskunta on tällä viikolla keskustellut hallituksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) painotti puheenvuorossaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue seuraava artikkeli