Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

– On tullut esille, että gynekologisilla syöpäpotilailla on erityistarpeita ja että heidän kuntoutuksensa koordinoinnissa ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumisessa on haasteita. Myös yleisessä seulonnassa tehdyistä gynekologisista irtosolukokeista, eli papakokeesta, ja niiden tuloksista ei tehdä merkintää Oma-kantaan, mikä käytäntönä hämmentää, Biaudet sanoo.

Millaisilla toimilla hallitus aikoo edistää syöpäpotilaiden kuntoutuksen koordinointia ja syöpäpotilaiden yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumista terveydenhuollossa ja aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin siten, että yleisessä seulonnassa tehdyt papa-kokeet ja niiden tulokset kirjataan Oma-kantaan, Biaudet kysyy kysymyksessään.

Rehn-Kivi: Panostuksia nuorten mielenterveyteen tehtävä välittömästi


Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) peräänkuuluttaa välittömiä toimia nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Rehn-Kivi on keskustellut aiheesta korkeakoulujen edunvalvontajärjestöjen SAMOK:in ja SYL:in kanssa. Mielenterveysongelmat ovat 2000-luvun aikana ja varsinkin koronapandemian aikana lisääntyneet voimakkaasti. Rehn-Kivi haluaa nähdä välittömiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Ollikainen: Suomi sai ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman


Valtioneuvosto on tänään luovuttanut ensimmäisen valtakunnallisen liikennesuunnitelman eduskunnalle. Suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2032 asti, pyrkii lisäämään pitkäjänteisyyttä liikenteeseen liittyvään päätöksentekoon. Liikennesuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston vuonna 2019 asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä.

Lue seuraava artikkeli