Ollikainen: Suomi sai ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman

Valtioneuvosto on tänään luovuttanut ensimmäisen valtakunnallisen liikennesuunnitelman eduskunnalle. Suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2032 asti, pyrkii lisäämään pitkäjänteisyyttä liikenteeseen liittyvään päätöksentekoon. Liikennesuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston vuonna 2019 asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä.

– Valtakunnallinen liikennesuunnitelma on odotettu ohjauskirje josta jokainen kokonaisuuteen kuuluva osapuoli hyötyy. Suunnitelma sisältää muun muassa kirjauksia toimivasta saaristoliikenteestä sekä panostuksia alempiin tieverkkoihin. RKP on suunnitelman valmistelussa myös korostanut satamien ja alueellisten lentokenttien merkitystä, sanoo kansanedustaja Mikko Ollikainen, RKP:n edustaja parlamentaarisessa työryhmässä.

Liikennesuunnitelma sisältää keskeisiä periaatteita rahoituksen tasokorotuksista, ja muun muassa korjausvelan odotetaan laskevan. Jokaisen hallituskauden alussa liikennesuunnitelmaa tullaan huomiomaan julkisen rahoituksen suunnitelmassa. 

– Pitkäjänteinen liikennesuunnitelma luo paremmat edellytykset EU-rahoitukselle ja toimii arvokkaana apuna päätöksentekijöille.  Suunnitelma antaa myös tulevaisuuden toivoa alan toimijoille ja toiminnan pitkäjänteiselle suunnitellulle, Ollikainen toteaa.

Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta


RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Hyvä että luontoarvoja ja metsästystä turvataan osassa Uudenmaan suojelualueita


- Olen iloinen päätöksestä perustaa uusia suojelualueita Uudellamaalle ja siitä, että luontoarvoja turvataan rajoittamatta metsästysmahdollisuuksia täysin, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tas-arvon ministeri. Suojelualueita perustamalla edistämme arvokkaita uusmaalaisia luontoarvoja samalla tiedostaen metsästyksen tärkeän roolin liikenneturvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyksen kannalta. Valtioneuvosto on tänään päättänyt perustaa 29 luonnonsuojelualuetta valtion maille Uudellamaalla. Kokonaispinta-ala on 5 883 hehtaaria, josta 5 099 hehtaaria maa-alueita ja 784 hehtaaria vesialueita. Ympäristöministeriön asetuksella suojellaan tämän lisäksi 2 300 hehtaaria.

Lue seuraava artikkeli