Rehn-Kivi: Panostuksia nuorten mielenterveyteen tehtävä välittömästi

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) peräänkuuluttaa välittömiä toimia nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Rehn-Kivi on keskustellut aiheesta korkeakoulujen edunvalvontajärjestöjen SAMOK:in ja SYL:in kanssa. Mielenterveysongelmat ovat 2000-luvun aikana ja varsinkin koronapandemian aikana lisääntyneet voimakkaasti. Rehn-Kivi haluaa nähdä välittömiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

– Nuoret voivat huonommin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ei ole varaa odottaa pandemian loppumista, vaan kuntien ja niiden oppilashuoltoryhmät sekä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön on ryhdyttävä välittömiin toimiin. Tiedämme, että on vaikeaa rekrytoida asiantuntijoita, mutta on tärkeää, että kunnat käyttävät saamansa lisämäärärahat tähän tarkoitukseen, vaikka rahat eivät valitettavasti ole olleet korvamerkittyjä, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi painottaa terapiatakuun tärkeyttä, ja toivoo sen hyväksymistä mahdollisimman nopeasti. Panostuksia on toteutettava myös muihin matalan kynnyksen palveluihin ja ennalta ehkäiseviin toimiin yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

– Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja, joka maksaa yhteiskunnalle miljardeja vuosittain. Panostus mielenterveyteen on paitsi korvaamaton panostus inhimilliseen hyvinvointiin myös välttämätön investointi, joka pitkällä tähtäimellä vahvistaa niin taloutta kuin työllisyyttäkin, Rehn-Kivi sanoo. 

Adlercreutz: Työperäinen maahanmuutto kaipaa uutta otetta

Tarvitsemme radikaalisti nopeampia lupaprosesseja ja kunnon muokkauksen asenteisiin työperäistä maahanmuuttoa kohtaan. Tätä painottaa Anders Adlercreutz, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

Lue seuraava artikkeli