Blomqvist: Positiva nyheter i Västnyland!

– Vi behöver flera arbetsplatser, och det kan vi få om vi har lönsamma företag och en fungerande infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, riksdagsledamot från Västnyland.

– Nyheten om att Mirka öppnar en ny enhet i regionen och skapar tiotals nya arbetstillfällen är mycket glädjande och visar hoppeligen på en positiv trend. Det är länge sedan vi fått såhär goda nyheter i Västnyland gällande nya arbetstillfällen och som riksdagsledamot från regionen gläder jag mig verkligen över detta, säger Blomqvist.

– Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för företagen att etablera sig här. Jag för min del är beredd att jobba för att havskabeln mellan Helsingfors och Rostock skulle få en förgrening till Hangö udd. Också det skulle skapa många nya arbetstillfällen här, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist ser med oro på de senaste dagarnas nyheter om att arbetslösheten skjuter i höjden i hela landet. För att förbättra sysselsättning så behövs lokala satsningar på infrastruktur för att företag ska kunna etablera sig. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är ett viktigt projekt som måste tryggas under nästa regeringsperiod.

Silja Borgarsdóttir Sandelin ny specialmedarbetare

Silja Borgarsdóttir Sandelin blir ny specialmedarbetare på försvarsministeriet

Lue edellinen artikkeli

SFP:s nya arbetslivsprogram

Arbetslivet förändras snabbt och regelverket hänger inte med i utvecklingen

Lue seuraava artikkeli