Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats

Mycket tack vare de internationella operationerna. SFP är för att stärka operationen i Afghanistan.

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

− Kvinnornas och särskilt flickor rättigheter har förstärkts på senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat och 40 procent av barnen som börjar i skolan är flickor. Vi ser satsningarna på skolsektorn där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som viktiga, sade Blomqvist.

Arbetet i Afghanistan är allt annat än ofarliga och det är viktigt att sörja för de finländska fredsbevarande soldaternas säkerhet.

− Vi måste göra allt för att trygga våra soldaters trygghet och säkerhet, betonar Blomqvist.

Han ser det som en absolut nödvändighet att man når en politisk lösning i Afghanistan.

− Endast med en politisk lösning kan en hållbar fred och ett bättre och stabilare samhälle byggas, sade Blomqvist.

Wallin oroad för risken för ett handelskrig

Stefan Wallin som sitter i riksdagens utrikesutskott uttryckte i sitt anförande oro för ett handelskrig efter att den amerikanska presidentadministrationen har beslutat att införa importtullar på varor från Europa.

− Vi behöver verkligen inget handelskrig eller hot i ett världsläge som redan innan är stökigt. Låt oss hoppas att ens toppmötet i Singapore förra natten skulle leda till en mer hållbar positiv atmosfär och töväder, sade Wallin.

Han påpekade en risk för hybridpåverkan utifrån också finns i Finland.

− Mitt i villervallan måste också ett litet land som Finland lyckas navigera och helst navigera rätt. I denna tid, när stormakterna utmanar för att inte säga direkt föraktar elementära delar av multilateralt samarbete, behövs kontinuitet och konstruktivitet mera än på länge, sade Wallin.

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Migrin selvitys on askel oikeaan suuntaan – mutta tarvitsemme lisää

Olen iloinen siitä, että sisäministeri Mykkänen tarttui näihin ongelmiin. Raportti nostaa esille niitä asioita, joihin ihmisoikeusjärjestöt, asiantuntijat ja me RKP:ssä olemme kiinnittäneet huomiota.

Lue seuraava artikkeli