Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

– Marginaliseringen kan börja redan i grundskolan och en betydande orsak är känslan av ensamhet. Den sociala gemenskapen är mycket viktig för en växande ungdom. Däremot kan utanförskapet påbörja en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Det säger SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist, som efterlyser åtgärder för att motverka pojkars och unga mäns marginalisering.

Orsakerna till marginaliseringen är mångfaldiga och påverkas bland annat av svåra familjeförhållanden, inlärningssvårigheter och mobbning. Mentala problem kan bryta ut och leda till att studierna avbryts och till att den unga blir arbetslös. Utan jobb är det svårt att försörja sig och planera för framtiden.

– På Island har man satsat på skolornas eftermiddagsprogram och infört ett hobbykort som subventionerar hobbyavgifterna. Ett lite liknande initiativ har tagits av Finlands regering i och med mobilappen Hobbypass för högstadieelever som tas i bruk nästa år. Detta är välkommet, men initiativet borde absolut utvidgas också till lågstadie- och andra stadiets elever. Genom att göra hobbyverksamhet tillgänglig för alla kan vi motverka marginalisering, säger Anders Adlercreutz.

Maskulinitetsnormerna i samhället påverkar starkt pojkars utveckling, attityder och beteende. Detta bidrar till ojämställdhet och till utsatthet för både kvinnor och män. I forskning om män och jämställdhet betonas pojkars och mäns inkludering i jämställdhetsarbetet samt hälsofrämjande och våldsförebyggande insatser i tidigt skede för att bryta det maskulina normbeteendet hos pojkar.

– För att motverka marginalisering behövs satsningar på jämställdhetsfostran, småbarnspedagogik, skola och utbildning. För många unga är grundskolans slut en känslig tid i livet och en låg utbildningsnivå kan öka risken för utslagenhet. Marginalisering och utanförskap är i första hand en personlig tragedi, men det är dessutom ett betydande samhällsproblem. Det är oerhört viktigt att samhället vidtar rätt åtgärder så tidigt som möjligt för att motverka detta, säger Thomas Blomqvist.

Henriksson: Susiongelma vaatii toimenpiteitä

Tämänlaisessa uudessa tilanteessa, jossa muutos on tapahtunut nopeasti, on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että väestön huoli otetaan vakavasti.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats

Mycket tack vare de internationella operationerna. SFP är för att stärka operationen i Afghanistan.

Lue seuraava artikkeli