Suomen tulee olla aktiivinen ja vetovoimainen kansainvälinen toimija ja yhteistyökumppani elinkeinoelämässä, kaupassa, turvallisuuskysymyksissä, kansainvälisissä yhteistyöelimissä ja avustuspolitiikassa. Olemme osa pohjoismaista yhteisöä. Pohjoismaat pysyvät jatkossakin yritysten,
kansalaisten, järjestöjen ja valtioiden keskeisenä kontaktifoorumina.

Kaupankäynti ja tiedon jakaminen on vilkasta, ja pohjoismaiset naapurimme muodostavat siten luontevasti kansainvälisen yhteistyömme ensimmäisen ulottuvuuden. Meidän tulee myös ylläpitää hyvät suhteet muihin naapurimaihimme, Venäjään ja Baltian maihin.

Olemme Suomen EU-myönteisin puolue. EU:n on oltava yhdistävä poliittinen voima rauhan, hyvinvoinnin, vakauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta Euroopassa ja koko maailmassa. EU:n tulee keskittyä kokonaisvaltaisiin kysymyksiin kuten ihmisoikeuksiin, vapauteen, kauppaan,
ilmastoon ja osaamiseen. Jotta EU olisi uskottava toimija, sillä täytyy olla pitkäjänteinen, avoin ja lähestyttävä päätöksentekokulttuuri, jossa pystytään huomioimaan eri jäsenmaiden erityispiirteet.

Suomi osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti EU-yhteistyöhön. Haluamme Suomen ottavan aktiivisen toimijan roolin tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoilla. Meidän tulee aktiivisesti ajaa sisämarkkinoiden kehittämistä myös digipalveluille.
Kehityksen peruskiviä ovat demokratia, oikeusvaltio, koulutus, tasa-arvo, kestävyys, markkinatalous ja yksityinen omistusoikeus. Näitä tulee tukea kansainvälisessä yhteistyössä.
Kehitysapu pitää suunnata humanitäärisiin tarpeisiin ja katastrofiapuun sekä siviiliyhteiskunnan tukemiseen, työhön ihmisoikeuksin puolesta ja demokratian kehittämiseen.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

Adlercreutz: Suomen tulisi tukea Venezuelan Guaidóta

RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutzin mielestä Suomen tulee liittyä niiden maiden joukkoon, jotka tunnustavat oppositiojohtaja Juan Guaidón maan viralliseksi väliaikaiseksi presidentiksi, ellei istuva presidentti Nicolás Maduro ilmoita uusista vaaleista lähipäivien aikana.