Blomqvist: Stäng eller bygg om farliga plankorsningar

Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt.

Regeringen föreslår en komplettering av budgetpropositionen för 2018. I den ingår ett anslag på 2 miljoner euro för förbättringar av plankorsningar. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist anser att det är bra att regeringen tar problemet med farliga plankorsningar på allvar och tilldelar resurser för konkreta åtgärder.

− Regeringen ger nu pengar till förbättring av plankorsningar och det är bra, men det finns också många farliga plankorsningar som borde stängas eftersom pengarna inte kommer att räcka till för att åtgärda dem alla. Det minsta man bör göra är att sätta säkerhetsanordningar i plankorsningar, säger Blomqvist.

Att bygga planskilda korsningar eller helt stänga plankorsningar, där det är möjligt och ändamålsenligt, är det bästa sättet att förbättra trafiksäkerheten. Blomqvist anser dock att arbetet för att förbättra trafiksäkerheten där väg och järnväg korsar varandra sker för långsamt.

− Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt. Arbetet för att förbättra säkerheten måste intensifieras, säger Blomqvist.

SFP i Nyland: datakabeln i Hangö ett välkommet initiativ

Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Vi kan fylla EU:s politiska tomrum

Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Lue seuraava artikkeli