Blomqvist: Tärkeitä päätöksiä joilla viedään energiahuoltomme pois fossiilisesta tuontienergiasta

Varautumisen ministerityöryhmä päätti tänään suuntaviivoista, joilla turvataan kohtuuhintaisen energian tuotanto, kansallinen huoltovarmuus sekä nopeutetaan energiamurrosta pois fossiilisista polttoaineista.

– Tämä on huolella punnittu ja tasapainoinen kokonaisuus joka sisältää liudan toimenpiteitä joilla lisäämme energiaomavaraisuutemme, luomme taloudellisia mahdollisuuksia kunnille ja kannustamme yrityksiä toimenpiteisiin jotka ovat tärkeät huoltovarmuutemme ja ilmaston kannalta ja samalla edistävät työllisyyttä ja antavat suomalaiselle teknologiaosaamiselle mahdollisuuksia kehittää kärkiosaamistaan, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

– Jakeluvelvoitteen tilapäinen lasku vuosina 2022 ja 2023 on konkreettinen päätös, joka heti näkyy kuluttajien kukkarossa. Tällä toimenpiteellä loivennetaan mahdollisia hinnanmuutoksia noin 10-12 senttiä litralta. Autosta riippuvaisille kotitalouksille, ammattiliikennöitsijöille ja koko logistiikkaketjulle ja siten elinkeinoelämälle, tämä on huomattava helpotus ja käden ojennus, toteaa ministeri Blomqvist.

– Olemme aikaisemmin hyväksyneet Suomen akkustrategian. Päämääränä on, että Suomesta tulee tämän alan edelläkävijä sekä tutkimus- ja innovaatiopuolella että komponenttien ja akkumetallien kierrätyksessä. Näemme suuria mahdollisuuksia luoda kotimainen osaamiskeskittymä alalle, jonka merkitys edelleen kasvaa siirtyessämme yhteiskuntaan jonka toiminta yhä enemmän nojaa sähkön käyttöön. Toinen tärkeä osaamisalue on vetyteknologia, joka tulee saaman merkittävän roolin lähivuosien aikana, toteaa ministeri Thomas Blomqvist.

– Valtion panostukset ovat suuret, useita miljoonia euroja lähivuosien aikana, mutta nämä muodostuvat vain perustan jonka päälle on tarkoitus saada merkittäviä yksityissektorin panostuksia. Kaiken kaikkiaan luomme muutaman miljardin euron panostuksen, jotta Suomi ja elinkeinoelämämme kehittyisi mahdollisimman vahvaksi toimijaksi uuden teknologian ja kansainvälisen vihreän siirtymän alueella, sanoo ministeri Blomqvist.

– Meidän ei myöskään sovi unohtaa metsiemme antamat mahdollisuudet poistaessamme Venäjältä tuodun fossiilisen energian riippuvuutemme.  Konkreettisesti meiltä poistuu kaksi miljoonaa kuutiota tuotua metsähaketta, mutta voimme myös osittain korvata muitakin energiamuotoja kotimaisella hakkeella. Tämä luo hyvän mahdollisuuden metsänomistajille kautta maan. Kemera-tuen kannustetta nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen palautetaan vuoden 2015 tasolle sekä rahoitusehtojen että tukitason osalta. Muutos on voimassa kaksi vuotta eli nyt kannattaa toimia sekä maan energiahuollon, että omien metsien tulevaisuuden kasvun puolesta, sanoo Thomas Blomqvist.

Hallitus haluaa turvata energiahuollon ja nopeuttaa vihreää siirtymää

Henriksson hallituksen suuresta vihreän siirtymän paketista:

Lue edellinen artikkeli

Granroth: Nato-jäsenyyden aika on nyt

Suomen ruotsalasella kansanpuolueella on puolueohjelmassaan “Inhimillinen ja menestyksekäs Suomi” tavoitteena Nato-jäsenyys vuoden 2025 mennessä. Helsingin RKP:n piirin puheenjohtaja Simon Granroth jakaa ajatuksiaan aiheen ympärillä.

Lue seuraava artikkeli