Hallitus haluaa turvata energiahuollon ja nopeuttaa vihreää siirtymää

Henriksson hallituksen suuresta vihreän siirtymän paketista:

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä on tänään päättänyt toimenpidekokonaisuudesta kohtuuhintaisen energian saatavuuden turvaamiseksi.  Lisäksi ministerityöryhmä päätti jättimäisestä toimenpidekokonaisuudesta, jolla edistetään vihreää siirtymää ja uuden teknologian käyttöönottoa.

– Vihreä siirtymä on nyt erittäin keskeisessä roolissa. Meidän on nopeasti katkaistava energiariippuvuus Venäjästä ja samalla vahvistettava Suomen omavaraisuutta ja valmiutta. Emme saa myöskään unohtaa, että vihreä siirtymä on myös suuri mahdollisuus elinkeinoelämälle ja tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. 

– Siksi on erittäin tärkeää, että olemme nyt päättäneet toimenpiteistä, jotka nopeuttavat energiainvestointeja ja liikenteen fossiilista polttoaineiden vähentämistä sekä edistävät kotitalouksien ja julkisten kiinteistöjen lämmitysratkaisuja.

Hallituksen päätökset koskevat noin 700 miljoonan euron lisärahoitusta vihreän siirtymän edistämiseksi. Viime viikolla hallitus päätti 126 miljoonan euron paketista maatalouden vihreän siirtymän edistämiseksi. Anna-Maja Henriksson painottaa samalla vahvasti elinkeinoelämän ja yksityisen sektorin roolia vihreässä siirtymässä.

– Tämä on massiivinen, noin 800 miljoonan euron julkinen panostus. Tämän valtion suuren panostuksen tarkoitus on, että tämä johtaisi vielä suurempaan panostukseen yksityiseltä sektorilta. Vihreälle siirtymälle, ilmastolle ja energiavarmuudelle kohdistetut resurssit ovat tarkoitettu katalysaattoriksi isolle ja välttämättömälle muutokselle, joka luo työpaikkoja koko maassa, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Sujuvat, nopeat ja ennustettavat lupaprosessit ovat keskeisiä vihreän siirtymän edistämiseksi. Henriksson on siksi myös erittäin tyytyväinen, että hallitus on sopinut paketista vihreä siirtymää koskevien lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi.

– Lainsäädäntöä muutetaan siten, että vihreää siirtymään investoinnit saavat määräaikaisen etusijan lupakäsittelyssä. Lisäksi hallintotuomioistuimille ja lupaviranomaisille annetaan lisäresursseja asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi. Oikeusministerinä olen erittäin tyytyväinen tähän, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Hallitus päätti tänään myös toimenpidepaketista, joka koskee energiahuollon turvaamista Suomessa. Paketti sisältää mm. toimenpiteitä, jotka edistävät kotimaisen metsähakkeen saatavuutta.

– On tärkeää, että katsomme eteenpäin ja teemme päätöksiä, jotka turvaavat, että suomalaisten kodit pysyvät lämpiminä myös seuraavana talvena. Kun metsähakkeen tuonti Venäjältä ei ole vaihtoehto ja kun turpeen käyttö on monesta eri syystä vähentynyt, olemme tehneet päätöksiä, joilla varmistetaan, että saamme enemmän metsähaketta suomalaisista metsistämme. Päätimme korottaa ns. Kemeratukea, joka koskee nuoren metsän hoitoa ja energiapuun keräämistä, vuoden 2015 tasolle. Nyt metsänomistajilla on mahdollisuus tehdä metsänhoidollisia toimenpiteitä ja samalla edistää maamme huoltovarmuutta ja energiahuoltoa, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Erittäin merkittävä päätös on myös, että hallituksen talouspoliittinen  ministerivaliokunta puolsi tänään LNG-terminaalilaivan vuokraamista yhdessä Viron kanssa venäläisen putkikaasun riippuvuudesta irtautumiseksi

Hallituspuolueet päättivät myös, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2022 ja 2023. Tämän arvioidaan alentavan dieselhintaa noin 12 senttiä litra.

– Jakeluvelvoitteen väliaikainen alennus vaikuttaa suoraan lyhyellä aikavälillä ja kuluttajalle se näkyy kohtuullisemman hinnan muodossa bensiini- ja dieselpumpulla. Tämä on tärkeä toimenpide hinnannousujen lieventämiseksi niin ammattiautoilijoille, yrityksille kuin kotitalouksillekin, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Laura Fagerlund RKP Uudenmaan uudeksi toiminnanjohtajaksi

Laura Fagerlund on valittu RKP Uudenmaan uudeksi toiminnanjohtajaksi. Fagerlundin vastuulla on sekä piirin toiminta että talous. Fagerlund toimi aikaisemmin piirin toiminnankoordinaattorina ja seuraa piirin entistä toiminnanjohtajaa Jenny Viléniä.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Tärkeitä päätöksiä joilla viedään energiahuoltomme pois fossiilisesta tuontienergiasta

Varautumisen ministerityöryhmä päätti tänään suuntaviivoista, joilla turvataan kohtuuhintaisen energian tuotanto, kansallinen huoltovarmuus sekä nopeutetaan energiamurrosta pois fossiilisista polttoaineista.

Lue seuraava artikkeli