Blomqvist: Yritysten auttaminen on tärkeää

Ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että niitä yrityksiä, joilla on vaikeuksia koronakriisistä johtuen, on autettava. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta yritykset voisivat harjoittaa kannattava liiketoimintaa myös pitkällä tähtäimellä.

– On tarpeetonta, että vaikeuksiin joutuneet hyvinvoivat yritykset menevät konkurssiin odottamattoman koronaviruskriisin seurauksena, johon yrityksillä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. On tärkeää, että meidän elinkeinoelämälle annetaan mahdollisuus ajatella aikaa koronakriisin jälkeen, ja että elinkeinoelämä säilyy monipuolisena. Siksi hallitus on monipuolisesti tukemassa yrityksiä aina yksinyrittäjistä suuryrityksiin, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Vuoden 2020 toinen lisätalousarvio, joka käsitellään tänään eduskunnassa, laajentaa yrityksille tarkoitettua koronarahoitusta. Liätalousarvio sisältää 450 miljoonan euron lisäyksen yritysrahoitukselle tukien muodossa.

– Yrityksille maksettavien tukisummien lisäksi hallitus myös tarkastaa miten ja millä perustein tukia maksetaan. Tukia on maksettava oikeudenmukaisesti niille yrityksille joilla on tuille todellinen tarve toiminnan jatkamisen kannalta.

Torvalds: Harmillinen päätös kevätmetsästyksestä

Euroopan Unionin tuomioistuimen päätös siitä, että uroshaahkan kevätmetsästys Ahvenanmaalla olisi vastoin nykyistä lintudirektiiviä on harmillinen päätös, joka ei huomioi tarpeeksi paikallisia olosuhteita. Näin toteaa Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ Renew).

Lue edellinen artikkeli

Helsingin RKP: Helsingin kaupunki tarvitsee parempaa ohjausta

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on julkaissut vuosittaisen arviointikertomuksensa. Kertomusta ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, mutta RKP:n jäsen tarkastuslautakunnassa Paul Taimitarha haluaa nostaa esiin pari asiaa raportista: kaupungin uuden johtamisjärjestelmän joka otettiin käyttöön tällä kaudella ja kysymys siitä, kuinka isot infrahankkeet ja katutyöt toteutetaan.

Lue seuraava artikkeli