Helsingin RKP: Helsingin kaupunki tarvitsee parempaa ohjausta

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on julkaissut vuosittaisen arviointikertomuksensa. Kertomusta ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, mutta RKP:n jäsen tarkastuslautakunnassa Paul Taimitarha haluaa nostaa esiin pari asiaa raportista: kaupungin uuden johtamisjärjestelmän joka otettiin käyttöön tällä kaudella ja kysymys siitä, kuinka isot infrahankkeet ja katutyöt toteutetaan.

– Tarkastuslautakunta on arvioidessaan kaupungin ohjausta todennut, että niin kutsuttu pormestarimalli on tehostanut ohjausta siinä mielessä, että vahva pormestari voi ajaa asioita huomattavasti vahvemmin. Johtoryhmätyöskentely jossa pormestari toimii puheenjohtajana näyttäisi myös tehostavan ohjausta. Apulaispormestareiden rooli, heidän suhde uusiin toimialajohtajiin, kaupunginkanslian sisäinen organisointi sekä yhteistyö toimialojen ja kansliapäällikön kanssa ei sen sijaan näytä toimivan. Pyrkimys erottaa valmistelu päätöksenteosta ei ole toteutunut, pikemminkin päinvastoin, Paul Taimitarha sanoo.

– Suurten infrahankkeiden toteutuksen tarkastelussa ja katutöiden hallinnassa voidaan tiivistäen todeta, että on olemassa isoja puutteita jotka on korjattava. Näyttää siltä, että päätökset suurista, 100-300:n miljoonan kokoluokan hankkeista, tehdään rajoitetun suunnittelun ja epärealistisen alhaisten kustannusarvioiden perusteella. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa paljon suurempiin kustannuksiin kun mistä luottamushenkilöt ovat päättäneet. Helsingin kaupunki tekee hyvin pienen osan noin 7000-8000 katutöistä ja julkisten tilojen töistä. Eri osapuolet tekevät suurimman osan töistä ja valvonnalle ei ole tarpeeksi resursseja. Tilannetta pahentaa se, että katu- ja muiden rakennustöiden käsittelyn hoitavat eri tahot ja yhtenäistä ohjausprosessia ei ole. Tällä hetkellä laki ei myöskään mahdollista sanktioita. Puutteellinen valvonta ja olemattomat sanktiot johtavat mielivaltaisesti tehtyihin katutöihin ja haittoihin kadulla liikkujille, Taimitarha sanoo.

-Näyttää siltä, että paremmalle organisaatiolle sekä kaupungin koneiston työ- ja vastuujaolle on selkeä tarve. Näin voimme saavuttaa paremman tehokkuuden ja selkeämmän johtajuuden oikeassa tasapainossa valtuutettujen poliittisen ohjauksen kanssa, Taimitarha sanoo.

 

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: www.arviointikertomus.fi

Blomqvist: Yritysten auttaminen on tärkeää

Ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että niitä yrityksiä, joilla on vaikeuksia koronakriisistä johtuen, on autettava. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta yritykset voisivat harjoittaa kannattava liiketoimintaa myös pitkällä tähtäimellä.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Uskottava puolustus on tärkeää

Tänään kansallisena veteraanipäivänä on kulunut 75 vuotta Lapin sodan päättymisestä. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa, ettei koskaan saa unohtaa veteraanien panosta vapaan Suomen puolesta. Hän korostaa myös Suomen uskottavan puolustuksen tärkeyttä.

Lue seuraava artikkeli