Torvalds: Harmillinen päätös kevätmetsästyksestä

Euroopan Unionin tuomioistuimen päätös siitä, että uroshaahkan kevätmetsästys Ahvenanmaalla olisi vastoin nykyistä lintudirektiiviä on harmillinen päätös, joka ei huomioi tarpeeksi paikallisia olosuhteita. Näin toteaa Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ Renew).

– Uroshaahkojen kevätmetsästys ei ole syy naarashaahkojen haavoittuvaan tilanteeseen.

Uroshaahkan kevätmetsästyksen lainmukaisuudesta on keskusteltu kauan. Euroopan komissio kehotti joulukuussa 2016 Suomea lopettamaan metsästyksen mahdollisimman pian tuloksettomien neuvottelujen jälkeen.

Nils Torvalds ryhtyi useisiin toimiin, jotta komissio muuttaisi kantaansa.

– Uroshaahkojen kevätmetsästys ei ole syy siihen, että naarashaahkat ovat haavoittuvassa tilanteessa.

Tämä tiedonanto oli osoitettu silloiselle komissaari Karmenu Velalle.

Tästä huolimatta komissio päätti vuonna 2018 viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen, joka on nyt tarkastellut asiaa.

Torstain päätöksessä tultiin siihen lopputulokseen, että perusteita uroshaahkan kevätmetsästykselle ei ole, täten lupaa direktiivistä poikkeamiseen ei myönnetä.

– Komission päätös asetti Ahvenanmaan maakuntahallituksen sekä Suomen hallituksen haastavaan tilanteeseen, sanoo Nils Torvalds

Nils Torvalds nostaa esille merikotkakannan, joka vaikuttaa naarashaahkakantaan huomattavasti enemmän kuin kevätmetsästys.

– Tulevaisuudessa on tärkeää löytää jokin ratkaisu kasvavan merikotkakannan hallintaan.

EU:n huippukokoukselta vaaditaan rohkeutta ja solidaarisuutta

Meneillään oleva koronakriisi vaatii päättäväisiä ja rohkeita toimia tänään kokoontuvalta Eurooppa-neuvostolta. Eurooppalaista solidaarisuutta koetellaan nyt erittäin haastavassa tilanteessa, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Yritysten auttaminen on tärkeää

Ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että niitä yrityksiä, joilla on vaikeuksia koronakriisistä johtuen, on autettava. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta yritykset voisivat harjoittaa kannattava liiketoimintaa myös pitkällä tähtäimellä.

Lue seuraava artikkeli