Diskussion om landskapsnämnder behövs

SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.

– Det här är en bra idé som förstärker det demokratiska inflytandet i landskapet, säger Bergqvist.

– Preliminära beräkningar har visat att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till de stora städerna. Då behöver vi forum också för de mer perifera delarna. I annat fall riskerar kunskapen och förståelsen för landskapets olika verkligheter att hamna i skymundan.

I Pargas stad inrättade man år 2009 närservicenämnder i de tidigare skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Samtidigt tillsattes också en gemensam utskärsdelegation för Kimitoöns kommun och Pargas stad. De här är viktiga regionala forum och upplevs som mycket relevanta för lokalbefolkningen.

– När beslutsfattandet centraliseras är det viktigt att skapa nya former av påverkningsmöjligheter för befolkningen. Flyttar beslutsfattande allt för långt bort tappar man lätt intresset för att delta. Oftast är det frågor och ärenden som berör närmiljön och närservicen som engagerar och det är det engagemanget som måste kunna fångas upp, säger Bergqvist.

– I Åboland har vi erfarenheter av att bygga upp nämndstrukturer som tar i beaktande de lokala behoven. Liknande former av nytänk när det gäller nämndstrukturen i de nya landskapen skulle vara välkommet. I nuläget har det inte ens diskuterats hur nämndstrukturen i landskapen kunde se ut.

Enligt lagförslaget ska landskapen förutom fullmäktige ha en styrelse och en revisionsnämnd. I de tvåspråkiga landskapen ska även ett påverksansorgan för minoritetsspråket finnas. Tillsättandet av övriga nämnder, direktioner och organ är upp till landskapsfullmäktige att besluta. Enligt lagförslaget som ännu inte godkänts utses landskapsfullmäktige genom landskapsval 28 oktober 2018.

Eva Biaudet: Vahingonkorvausta ei saa tulkita ansiotuloksi

− Vahingonkorvaus, jonka tuomionistuin on määrännyt maksettavaksi uhrille, on tarkoitettu korvauksena haitasta.

Lue edellinen artikkeli

Regeringen kan inte spela hasardspel med Finlands hälsovård

Oppositionspartierna kräver att Finlands regering på förhand via EU-kommissionen säkerställer att social- och vårdreformens valfrihetslagförslag de facto överensstämmer med EU:s konkurrenslagstiftning.

Lue seuraava artikkeli