Regeringen kan inte spela hasardspel med Finlands hälsovård

Oppositionspartierna kräver att Finlands regering på förhand via EU-kommissionen säkerställer att social- och vårdreformens valfrihetslagförslag de facto överensstämmer med EU:s konkurrenslagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt utlåtande om valfrihetslagen påpekat att den presenterade modellen för primärhälsovården strider mot förordningen om statsstöd i EU:s konkurrenslagstiftning och att lagförslaget därför bör föras till EU-kommissionen för behandling. Detta bör göras innan lagförslaget ges till riksdagen.

Riskerna med lagförslaget har nått en helt ny nivå i och med att EU-domstolen har hävt EU-kommissionens beslut om Slovakiens hälsovårdssystem. EU-kommissionens beslut var det som regeringen till stor del haft som grund för sin argumentering varför valfrihetsmodellens tillkännagivande till EU-kommissionen inte var nödvändig.

Efter EU-domstolens beslut har de mest insatta experterna på EU- och konkurrenslagstiftningsfrågor konstaterat att den föreslagna valfrihetsmodellen för närvarande innehåller stora risker och därför bör regeringen begära och invänta EU-kommissionens ståndpunkt.

Oppositionspartierna påminner om att ifall EU-kommissionen i efterhand skulle anse att valfrihetsmodellen står i strid med EU:s förordning om statsstöd, kunde det leda till en djup kris för Finlands hälsovårdssystem, ifall man sedan blir tvungen göra om den modell som redan har tagits i bruk.

Oppositionspartierna har kritiserat den valda modellen och ser många stora problem med den. De EU-rättsliga problemen är så pass stora att man i det grundliga beredningsskedet helt enkelt inte kan förbise dem. Regeringen har gett många bortförklaringar till varför man ännu inte har tagit reda på EU-kommissionens ståndpunkt. Om regeringen låter bli att göra en notifiering till EU-kommissionen, tar man stora risker på bekostnad av finländarnas hälsovård. Därför kräver oppositionspartierna nu att regeringen sätter finländarnas välfärd före sina egna målsättningar och säkerställer att man inte kör in Finlands hälsovård i en återvändsgränd.

Diskussion om landskapsnämnder behövs

SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.

Lue edellinen artikkeli

Moderskapslagen förbättrar barnens ställning

Ur samhällets synvinkel är det mycket odramatiskt, men lagen kommer märkbart att förbättra barnets ställning, rättigheter och trygghet i en familj med två mammor, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Lue seuraava artikkeli