Eva Biaudet: Vahingonkorvausta ei saa tulkita ansiotuloksi

− Vahingonkorvaus, jonka tuomionistuin on määrännyt maksettavaksi uhrille, on tarkoitettu korvauksena haitasta.

#Metoo-kampanjan myötä seksuaalinen ahdistelu ja seksuaalinen väkivalta ovat nousseet ajankohtaiseksi keskusteluaiheeksi. Tällä hetkellä on monia haasteita koskien rikosuhrien asemaa. Vaikka suhtautuminen ja tuki uhreille on parantunut, Suomessa on vieläkin epäkohtia ja parantamisen varaa. Tällä hetkellä voi käydä niin, että KELA tulkitsee rikostuomion vahingonkorvauksen seksuaalisen väkivallan uhreille ansiotulona.

− Vahingonkorvaus, jonka tuomionistuin on määrännyt maksettavaksi uhrille, on tarkoitettu korvauksena haitasta. Korvaukset maksetaan kivusta, särystä ja henkisestä kärsimyksestä ja rahat ovat tarkoitettu kattamaan muun muassa terapiakuluja. Tänä päivänä viranomaiset voivat kuitenkin tulkita vahingonkorvaukset ansiotuloksi, mikä johtaa siihen, että ne vaikuttavat sosiaalisiin etuihin kuten esimerkiksi toimeentulotukeen. Tämä on suuri epäkohta, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

− Ei ole tarkoitus, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, että vahingonkorvaukset  korvaavat sosiaalituen, joka on tarkoitettu vuokraan ja ruokaan. Toivon hartaasti, että hallitus tarttuu tähän kysymykseen, jotta vahingonkorvauksia ei tulevaisuudessa laskettaisi ansiotuloksi ja siten vaikuttaisi negatiivisesti toimeentulotukeen, sanoo Biaudet.

Eva Biaudet on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen.

Lagen kan inte längre gradera motiven för vapenvägran

Vi måste i lagens ögon jämställa sådana övertygelser som i dag åberopas som grund för att vägra värnplikt eller vapentjänstgöring, säger riksdagsledamot Stefan Wallin.

Lue edellinen artikkeli

Diskussion om landskapsnämnder behövs

SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.

Lue seuraava artikkeli