En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

Även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

På onsdagen förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter.

– En diskussion om Finlands landsbygdspolitik är välbehövlig. Det går bättre än på länge för Finlands ekonomi och även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, lyfter riksdagsledamot Mats Nylund fram.

Finland är ett av de mest glesbebyggda och landsbygdsdominerade landet i EU. Ändå saknar Finland de satsningar som behövs för att skapa nya arbetsplatser eller serviceformer på landsbygden. Till exempel har Sverige satsat 1,2 miljarder kronor (ca 130 miljoner euro) för att människor ska kunna bo och jobba i hela Sverige.

– Att hålla landsbygden livskraftig och bebodd ligger i hela landets intresse. I det politiska planeringsarbetet behöver vi utgå från städernas och landsbygdens olika behov. I städerna betyder det bland annat satsningar inom markplanering, nya bostäder samt kollektiv trafik, medan det på landsbygden innebär satsningar på infrastruktur, utbildning och nödvändig samhällsservice, säger Nylund.

Henrikssonilta kirjallinen kysymys sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä

Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi.

Lue edellinen artikkeli

Bristande förtroende gör en förnuftig vårdreform omöjlig

Riksdagens förvaltningsutskott har givit sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening.

Lue seuraava artikkeli