Henrikssonilta kirjallinen kysymys sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä

Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi.

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen päätöstä olla lähettämättä valinnanvapausesitystään EU-komissiolle notifioitavaksi. Siitä huolimatta, että Korkein hallinto-oikeus katsoi antamassaan lausunnossa, että se olisi ainoa varma keino varmistua siitä, että esitys on yhteneväinen EU:n valtiontukisäännösten kanssa.

− Minkälaisen riskiarvion hallitus on tehnyt päättäessään olla lähettämättä valinnanvapauslakeja Euroopan komissiolle ilmoitusmenettelyä varten? Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi, Henriksson kysyy kysymyksessään.

Lisää tasa-arvoa työmarkkinoille

Kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen, Veronica Rehn-Kivi peräänkuuluttaa lisää toimia ehkäisemään työelämässä vallitsevaa epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä.

Lue edellinen artikkeli

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

Även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Lue seuraava artikkeli