Euroopan parlamentti haluaa tukea suojelutarkoituksellista syistä harjoitettavaa metsästystä ja korvata kalastajille hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja.

Euroopan parlamentti on tänään 4.4.2019 tehnyt päätöksen parlamentin kannasta liittyen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon, jolla on suuri merkitys myös suomen ammattikalastajille. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) on johtanut liberaalin ALDE-ryhmän kantaa neuvotteluissa.

– Olemme pitäneet huolen siitä, että parlamentin kanta varmistaa, että ammattikalastajat myös tulevaisuudessa ovat oikeutettuja saamaan korvauksia hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista vahingoista, Torvalds kertoo. Tätä asiaa ei oltu varmistettu tarpeeksi selvästi komission alkuperäisessä ehdotuksessa.

Euroopan meri- ja kalastusrahasto on yksi viidestä EU:n rakenne- ja investointirahastoista, ja sen tarkoituksena on tukea ammattikalastajia kohti kestävämpää kalastusta, rahoittaa projekteja jotka edistävät uusia työpaikkoja alalla ja samalla nostattavat rannikolla asuvan väestön elämänlaatua. Nyt äänestettävät säännöt tulevat olemaan voimassa 2021-2027.

– Olemme myös ensimmäistä kertaa koskaan onnistuneet saamaan läpi päätöksen EU-tuesta tiettyjen lajien suojelutarkoituksessa harjoitettavaa metsästystä varten niissä tapauksissa, kun kyseinen laji aiheuttaa vahinkoa kalakannalle, Torvalds selittää. Selkokielellä tämä tarkoittaa esimerkiksi hylkeiden ja merimetsojen metsästystä. Merimetson suojelumetsästys Ahvenanmaalla voi siis näin ollen saada EU-tukea. Käytännössä meillä voi olla edessä tilanne jossa Kihdin merenselän puolin ja toisin sovelletaan eri tavalla EU-lakia, niin että Ahvenanmaan vesillä tapahtuva metsästys saa EU:lta tukea, kuin taas muutaman meripeninkulman päässä mantereen puoleisilla vesialueilla metsästetään ilman EU-tukea. Tämä jos jokin on selkeä esimerkki siitä miten ristiriitaisesti suomen viranomaiset tulkitsevat EU-sääntöjä liittyen suojelutarkoituksellisista syistä harjoitettavaan metsästykseen.

Europarlamentin kanta on nyt lyöty lukkoon, ja tämän kannan kanssa edetään seuraavaksi trilogineuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Eurovaaleissa äänestettävä uusi parlamentti äänestää trilogineuvotteluiden sovusta tulevalla kaudella.

RKP haluaa yksinkertaisemman ja kannustavamman sosiaaliturvan

Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa yksinkertaisemman ja kannustavamman sosiaaliturvan. RKP julkaisi tänään linjauksensa sosiaaliturvauudistukselle.

Lue edellinen artikkeli

Uudet EU-säännöt parantavat suomalaisten kuljetusalan yritysten kilpailukykyä, Torvalds on helpottunut.

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt kantansa kuljetusalan sääntöjen uudistuksesta, niin kutsutusta liikkuvuuspaketista joka sisältää esimerkiksi kabotaasitoiminnan kolmen päivän enimmäisrajan, joka parantaa merkittävästi suomalaisen kuljetusalan tilannetta yhteisellä sisämarkkinalla. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) kommentoi:

Lue seuraava artikkeli