Ge unga sommarjobb!

Ett sommarjobb är ett bra sätt för ungdomar att få en första kontakt med arbetslivet, säger SFP i Nyland.

 Det ger självförtroende och självständighet inför vuxenlivet och kan också vara inkörsport till ett kommande yrke. Tyvärr blir många ungdomar även i år utan arbete, trots att de aktivt sökt jobb via olika kanaler. Svenska folkpartiet i Nyland välkomnar de sommarjobbsedlar, som många kommuner erbjuder lokala arbetsgivare och föreningar för att anställa ungdomar inom den egna kommunen. Sedlarna täcker en del av kostnaderna för sommarjobb som erbjuds till ungdomar.

– Denna service borde ges i alla kommuner och i större grad än idag. Det är viktigt att de unga som önskar arbeta ges möjlighet till det. Sommarjobbsedlarna är också ett meningsfullt sätt att uppfylla ungdomsgarantin, säger Anders Walls, ordförande för SFP i Nyland. Ansvaret för de unga ligger hos oss alla och SFP i Nyland önskar betona att arbetsgivare också utan kommunalt stöd bör ta sitt ansvar och anställa ungdomar under sommaren. Den arbets- och livserfarenhet de unga får av detta gynnar oss alla.

Ida Schauman SU:n uusi puheenjohtaja

Anna-Kajsa Blomqvist ja Benjamin Ellenberg varapuheenjohtajiksi

Lue edellinen artikkeli

Päivi Storgård: Kenen joukoissa seisotte, Perussuomalaiset?

- Aikovatko perussuomalaiset lyöttäytyä Europarlamentissa yhteen avoimesti rasististen poliitikkojen kanssa?

Lue seuraava artikkeli