Tragisk vecka i riksdagen

De allra svagaste människorna i vårt samhälle hamnar i kläm

Det har varit en tragisk vecka i riksdagen. Många viktiga minoritets- och rättighetsfrågor som Svenska folkpartiet jobbat hårt för har röstats ner på grund av att regeringens linje förbisetts av regeringspartiernas ledamöter.

– Det här beteendet är oacceptabelt. Det värsta är att det är de allra svagaste människorna i vårt samhälle som hamnar i kläm, säger Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund.

Mänskliga rättigheter måste stå som grund för vårt beslutsfattande. Det är en självklarhet för Svenska folkpartiet. Den här regeringsperioden har bevisat att SFP tyvärr ofta får kämpa ensamt för dessa frågor. Detta kunde vi se i beslutet om papperslösas rätt till social- och hälsovård och sametingslagen som behandlades denna vecka i riksdagen. Jag anser det behövs ett extra plenum för att behandla frågan om papperslösas vård klart denna period. Renoveringen av riksdagen kan inte användas som orsak när vi talar om lagstiftning som skulle garantera vård åt de mest utsatta i vårt samhälle, säger Haglund.

Svenska folkpartiet är orolig för det hårda samhällsklimat som råder just nu där universella rättigheter ifrågasätts.

– Vi kan inte behandla människor som vilka spelpjäser som helst. Vårt sociala samvete får inte ta slut vid Finlands gränser och vi måste skapa ett samhälle som tillgodoser de svagaste, oberoende av deras bakgrund, avslutar Haglund.

Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Christina Gestrin mottog idag utnämningen till den mest aktiva riksdagsledamot under denna riksdagsperiod inom globala utvecklings- och klimatfrågor.

Lue seuraava artikkeli