Haglund: Goda svenska skrivningar i halvdan vårdreform

Den parlamentariska arbetsgruppen har idag enats om hur man går vidare med reformen av social- och hälsovården.

– Det är mycket positivt att lagförslaget betonar rätten för alla till service på sitt modersmål, svenska eller finska och att också journaler skall finnas till hands på nationalspråken, säger SFP:s partiordförande, försvarsminister Carl Haglund.

Dessutom ska tvåspråkiga vårdområden ha en minoritetsspråksnämnd som utreder, utvärderar och fastställer behovet av service på det andra nationalspråket. De goda skrivningarna ska SFP:s Ulla-Maj Wideroos ha ett stort tack för konstaterar Haglund.

– Utöver detta finns flera andra formuleringar kring språkliga rättigheter. Särskilt vill jag lyfta fram möjligheten för Kårkulla att fortsätta i sitt viktiga uppdrag. Arbetet i den parlamentariska arbetsgruppen har återigen visat vilket parti som jobbar för svenskan då det verkligen gäller, säger Haglund.

Samtidigt som han gläds åt de goda skrivningarna som gäller vård på svenska, anser han att det tyvärr är ett faktum att reformen som helhet fortsättningsvis innehåller många problem och frågetecken.

– Exempelvis personalens ställning och fastighetsmassan hos nuvarande upprätthållare av vården är frågor som blir svåra att hantera med den lösning man fastnat för. Också demokratifrågan är besvärlig i och med att beslutandemakten flyttas länge bort från invånarna, konstaterar Haglund.

– I och med att reformen förberetts i en parlamentarisk arbetsgrupp med samtliga riksdagspartier var det givet att Svenska folkpartiet skulle medverka till arbetet och Wideroos har gjort det bästa av situationen. I samma andetag måste vi dock medge att den här vårdlösningen är långt ifrån optimal, säger Haglund.

Haglund ja Henriksson jatkavat RKP:n ministereinä

Rkp jatkaa Stubbin hallituksessa.

Lue edellinen artikkeli

Minister Henriksson: Äntligen kan de internerade få ersättning

Nu blir det möjligt för civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget att ansöka om ersättning.

Lue seuraava artikkeli