Haglund: Luodaanko Suomeen eriarvoisia maakuntia?

– Onko hallituksen tavoitteena, että Suomessa jatkossa on vain 12 varsinaista maakuntaa? Vaikuttaa vahvasti siltä, että Suomeen ollaan luomassa ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan maakuntia, toteaa RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund.

Sote-uudistuksen suunnitelmien mukaan Suomeen tulee jatkossa 18 maakuntaa, joista viidellätoista on järjestämisvastuu ja kahdellatoista ympärivuorokautinen päivystys. Näistä vain kahdessatoista maakunnassa olisi Tarastin selvityksen mukaan jatkossa pelastuslaitos. Haglund pitää viestiä huolestuttavana.

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti luovutti tänään tiistaina ehdotuksensa valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Selvityksen keskiössä on kuntien ja ELY-keskuksien tehtävien keskittäminen maakuntiin. Selvitys tehtiin kuuden viikon intensiiviharjoituksena, ja aikataulun tiukkuuden takia siitä karsittiin niin itsehallinnon määritelmä kuin kielellisten vaikutusten arviointikin. Haglund edellyttää, että hallitus jatkovalmistelussa tekee tarvittavat vaikutusarvioinnit.

– Sananlaskun mukaan hosumalla ei tule kuin huonoa jälkeä. Kyseenalaistan, kuinka kokonaisvaltaisen selvityksen Tarasti on voinut ehtiä tehdä hänelle annetussa ajassa. Onko selvityksessä esimerkiksi ehditty huomioida eriarvoisten maakuntien perustuslain mukaisuus, uudistuksen kustannusvaikutukset tai esimerkiksi pelastuslaitosten keskittämisen vaikutus palvelun saatavuuteen, Haglund kysyy.

Henriksson: Suomen on aika näyttää mallia!

– Ei ole järkevää, että turvapaikanhakijoita lennätetään edestakaisin eurooppalaisten maiden välillä. Jos vain tekisimme, kuten EU:n sisäministerit ovat sopineet, säästäisimme huomattavia määriä veronmaksajien rahoja.

Lue edellinen artikkeli

Strand: Hallituksen aika tukea yrittäjyyttä

- Useimmissa yrityksissä on itsestään selvää panostaa niihin alueisiin, joilla menee hyvin ja kehittää niitä. Siten yritys tulee paremmaksi, luodaan uusia resursseja tulevia investointeja varten, ja parannetaan liikevoiton mahdollisuuksia.

Lue seuraava artikkeli