Strand: Hallituksen aika tukea yrittäjyyttä

– Useimmissa yrityksissä on itsestään selvää panostaa niihin alueisiin, joilla menee hyvin ja kehittää niitä. Siten yritys tulee paremmaksi, luodaan uusia resursseja tulevia investointeja varten, ja parannetaan liikevoiton mahdollisuuksia.

– Suomella ei ole varaa tehdä päinvastoin. Esimerkiksi esitys yrityspalvelujen keskittämisestä ainoastaan viiteen maakuntaan voi johtaa siihen, että Pohjanmaa, yksi Suomen menestyneimmistä maakunnista, jää ilman näitä palveluita. Se on täysin kohtuutonta ottaen huomioon, että Pohjanmaa vahvalla vientiteollisuudellaan elättää suurta osaa muusta maasta, toteaa kansanedustaja Joakim Strand (RKP).

Selvitysmies Lauri Tarasti esitteli tiistaina näkemyksensä tulevaisuuden itsehallinnollisista maakunnista. Selvitykseen sisältyi esitys siitä, että 18 maakunnasta ainoastaan kahdessatoista olisi pelastuslaitos, ja vain viisi tarjoaisivat yrityspalveluita.

– Valtion on aika muuttaa kurssia yrittäjyyttä ja kehitystä priorisoivaan suuntaan. Jotta se onnistuisi, tarvitaan rakenteita, jotka tukevat arvonluontia ja menestystä. Näitä asioita olemme jo pitkään tehneet menestyksekkäästi Vaasan seudulla, ja nyt valtion on lakattava työntämästä kapuloita rattaisiin. Jos energiaklusteri jättää seudun, sen seuraava osoite on todennäköisesti Kiina, Intia tai Brasilia. Siksi Vaasan seudun vahvistaminen heikentämisen sijaan on kansallisesti keskeinen asia. Konkreettisia toimenpiteitä olisivat yrityspalveluiden ja pelastuslaitoksen säilyttäminen, sekä keskussairaalan ja korkeakoulusektorin kehittäminen, Strand päättää.

Haglund: Luodaanko Suomeen eriarvoisia maakuntia?

- Onko hallituksen tavoitteena, että Suomessa jatkossa on vain 12 varsinaista maakuntaa? Vaikuttaa vahvasti siltä, että Suomeen ollaan luomassa ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan maakuntia, toteaa RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds tukee ALDE-ryhmän toimintasuunnitelmaa pakolaiskriisin kitkemiseksi

Euroopan parlamentin liberaaliryhmä ALDE on tänään esittänyt tiekartan pakolaiskriisin hoitamiseksi. Nils Torvalds (RKP) tukee aloitetta.

Lue seuraava artikkeli