Häpeällistä ettei lasten säilöönottoa vieläkään kielletä

Kansanedustaja Eva Biaudet on tyrmistynyt, ettei sisäministeriö ole vieläkään esittämässä kauan odotettua lapsen säilöönoton kieltoa

− Olen äärimmäisen pettynyt, ettei alaikäisten säilöönottoa olla edelleenkään kieltämässä. Säilönotossa on aina kyse perussoikeuksia voimakkaasti rajoittavasta toimenpiteistä, johon tulisi aikuistenkin osalta turvautua vasta viimeisenä keinona. Alaikäisten säilöönotto tulisi ehdottomasti kieltää. On epäinhimillistä kohdella lapsia niin kuin he olisivat syyllistyneet johonkin rikokseen,  sanoo Biaudet.

Sisäministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista. Luonnokseen ei sisälly lasten säilöönoton kieltoa. Alaikäisten säilöönoton kieltäminen on yksi UNHCR:n päätavoitteista koskien säilöönottoa.

− Säilöön ottaminen on monella tapaa vahingollista lapsille. Tutkimukset osoittavat, että säilöönotto voi aiheuttaa esimerkiksi alaikäisille mielialahäiriöitä, kehitysongelmia sekä uni- ja syömishäiriöitä. On häpeällistä, että Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa lasten säilöönoton annetaan jatkua, sanoo Biaudet.

Viime vaalikaudella kaikkien alle 15-vuotiaiden säilöönotto kiellettiin. RKP:n vaatimuksesta valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen hyväksymisen yhteydessä lausuman, jonka mukaan valtioneuvoston tavoitteena on poistaa esityksessä asetettava 15 vuoden ikäraja ja laajentaa säilöönottokielto koskemaan myös kaikkia maasta poistettavia yksintulleita alaikäisiä.

RKP:n Helsingin piiri: Ruotsinkielistä koulutusta ei saa heikentää

Helsinki valmistelee siirtymistä uuteen johtamisjärjestelmään. Uuden johtamisjärjestelmän yhteydessä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on muun muassa ehdottanut, että ruotsinkielisen opetushallinnon tulisi olla osa suomenkielistä hallintoa.

Lue edellinen artikkeli

Regionen Österbotten är ett framgångskoncept för hela Finland

- När jag nu under min österbottniska cykelturné möter företagare, lokalpolitiker och medborgare slås jag igen av den självkänsla, positivitet och företagsamhet som råder i Österbotten.

Lue seuraava artikkeli