Helsingfors| Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Helsingfors stadsfullmäktige debatterade på onsdagskvällen förslaget till vård- och landskapsreform som regeringen försöker driva igenom. Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige och hon är mycket kritisk.

− SFP kan inte medverka till att skrota ett fungerande hälsovårdssystem – tvärtom. En friskare och välmående befolkning är ett villkor för ett framgångsrikt Finland, sade Eva Biaudet. Konklusionen i stadsstyrelsens utlåtande om vårdreformen är att det inte lönar sig att med öppna ögon försämra hälsovårdssystemet.

− Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste, sade Biaudet. På 2020-talet tros underskottet växa till en miljard i landskapet Nyland.

− Landets regering verkar vilja säga till helsingforsarna att de har en för hög servicenivå och att det finns skäl att flytta över delar av resurserna till andra delar av landet. Den verkar också tycka att det har varit för enkelt att får utgiftsökningen för hälsovården under kontroll för nu vill regeringen skära ner mer. SFP underströk också att de språkliga rättigheterna måste tillgodoses i vård- och landskapsreformen.

− Landskapsreformen utgör en reell risk för att de språkliga rättigheterna ytterligare försvagas. I Nyland finns fortfarande service som fungerar smidigt på båda språken. I Helsingfors har man tryggat den svenskspråkiga servicen vid åtminstone tre hälsovårdscentraler.

− Hittills har vi ändå inte fått något svar på vilka lösningar och åtgärder man har tänkt ta i bruk för att trygga den svenskspråkiga servicen för de 134 000 svenskspråkiga invånarna i Nyland, sade Biaudet.

Biaudet: Miksi romuttaa toimivaa terveysjärjestelmää?

RKP ei voi olla mukana romuttamassa toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää – päinvastoin. Terveempi ja paremmin voiva väestö on Suomen menestyksen edellytys, sanoo Eva Biaudet

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Maanmittausinsinöörejä on koulutettava myös ruotsiksi

Ruotsintaitoisista toimitusinsinööreistä on pulaa monilla Maanmittauslaitosten toimipaikoilla kaksikielisillä paikkakunnilla.

Lue seuraava artikkeli