Helsingin puolueet: Sitoudumme koronaturvalliseen kuntavaalityöhön

Tärkeimpänä tavoitteena on turvalliset vaalit niin äänestäjille, ehdokkaille kuin puolueille.

Helsingin puolueiden toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat ovat kokoustaneet pitkin alkuvuotta ja pohtineet yhdessä koronaturvallisen kuntavaalityön luonnetta ja pandemian vaalityölle asettamia rajoituksia. Kokouksissa on seurattu viranomaisohjeita sekä koronatilannetta.

Aluehallintovirasto on todennut, että määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat myös vaalikampanjoinnissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Vaalikampanjointi ei oikeuta poikkeamaan kokoontumisrajoituksista. Avi kuitenkin täsmentää, että esimerkiksi pelkkä esitteiden tai tuotteiden jakaminen satunnaisille ohikulkijoille ei ole viranomaisten mukaan yleisötilaisuus. Aluehallintoviraston mukaan yleisötilaisuudeksi vaalikampanjoinnissa katsotaan toiminta, jonne houkutellaan väkeä yhtäaikaisesti paikalle mainostamalla tilaisuutta ennakkoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Toistaiseksi on voimassa 6 hlön kokoontumisrajoitus. Yhdessä muiden helsinkiläisten puolueiden kanssa olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia rajoituksia ja muita viranomaisohjeistuksia vaalityössä. Ohjeistamme myös aktiivisesti ehdokkaita voimassa olevista viranomaismääräyksistä. 

Suosituksiin lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käytöstä noudatetaan kaikessa vaalikampanjoinnissa. “Näihin ohjeisiin olemme yhdessä sitoutuneet. On niin demokratian kuin ihmisten terveyden kannalta tärkeää, että vaalit saadaan turvallisesti toimitettua”, puolueet toteaa. 

Turvalliseen kampanjointiin ovat sitoutuneet seuraavat puolueet:
Helsingin Keskusta, puheenjohtaja Harriet Lonka
Helsingin Kokoomus, puheenjohtaja Maarit Vierunen
Liike Nyt, puheenjohtaja Harry Harkimo ja puoluesihteeri Juhani Klemetti
Helsingin Perussuomalaiset, puheenjohtaja Johannes Nieminen
Helsingin Sosialidemokraatit, puheenjohtaja Anita Hellman
Svenska folkpartiet i Helsingfors, ordförande Cecilia Ehrnrooth
Helsingin Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Antti Kauppinen
Helsingin Vihreät, puheenjohtaja Outi Lindqvist

Torvalds: ”Kansalaisten haasteiden oltava Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskiössä”

Eurooppapäivänä 9. toukokuuta Strasbourgissa vietettiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin avajaisia. Konferenssi koostuu lukuisista keskusteluista ja tilaisuuksista, joiden kautta kaikkia EU:n kansalaisia ​​kannustetaan jakamaan ehdotuksiaan siitä, miten voisimme luoda meille kaikille paremman tulevaisuuden. Tämä on ensimmäinen kerta, kun EU tekee tällaisen aloitteen.

Lue edellinen artikkeli

Sinun äänesi voi olla ratkaiseva

Kuntavaalit lähestyvät. Vaalit ovat monin tavoin erilaiset, etenkin koronapandemian ja sen tuomien haasteiden vuoksi. Tämä näkyy näissä vaaleissa siten, että vaalit siirrettiin kesäkuuhun huhtikuun sijaan, se näkyy erityisissä äänestysjärjestelyissä eri puolilla kuntia, sekä muun muassa siinä, että ennakkoäänestystä on pidennetty yhdestä viikosta kahteen viikkoon. Näissä vaaleissa myös varusmiehet voivat äänestää varuskunnissa.

Lue seuraava artikkeli