Sinun äänesi voi olla ratkaiseva

Kuntavaalit lähestyvät. Vaalit ovat monin tavoin erilaiset, etenkin koronapandemian ja sen tuomien haasteiden vuoksi. Tämä näkyy näissä vaaleissa siten, että vaalit siirrettiin kesäkuuhun huhtikuun sijaan, se näkyy erityisissä äänestysjärjestelyissä eri puolilla kuntia, sekä muun muassa siinä, että ennakkoäänestystä on pidennetty yhdestä viikosta kahteen viikkoon. Näissä vaaleissa myös varusmiehet voivat äänestää varuskunnissa.

Olen myös erittäin iloinen siitä asiasta, että RKP onnistui murtamaan suuntauksen ehdokkaiden laskevasta määrästä kuntavaaleissa ja onnistui ensimmäistä kertaa vuoden 1984 jälkeen nimeämään enemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaleissa. Myös muut nimeämiseen liittyvät tavoitteet onnistuivat: meillä on ennätysmäärä nuoria ehdokkaita, ennätyksellisen tasa-arvoinen ehdokasvalikoima, listoillamme on paljon uussuomalaisia, ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä se, että ehdokkaita on ennätysmäärässä Suomen kuntia, kun ehdokkaita on 65 kunnassa verrattuna edellisten kuntavaalien 52 kuntaan. Viime kuntavaalit olivat menestys RKP:lle, kun teimme parhaat vaalit vuoden 1996 jälkeen äänissä mitattuna ja onnistuimme nostamaan osuutemme äänistä 4,9 prosenttiin.

Mutta vaikka edellytykset vaalien alla ovat hyvät, ääniä ei ole vielä annettu. Jokainen ääni voitetaan uudelleen jokaisessa vaalissa. Tiedämme, että RKP:n politiikka on paras, mutta meidän on saatava asia myös äänestäjien tietoon. Voimme kaikki kantaa kortemme kekoon kertomalla äänestäjille mitä olemme tehneet – paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti. Toisinaan RKP:n kaivataan ottavan vahvemmin kantaa erilaisiin kysymyksiin. Mutta RKP:lle tämä ei ole vastuullista politiikkaa, eikä se oikein sovi meille. Emme halua edistää sellaista politiikkaa, joka perustuu toisten kimppuun hyökkäämiselle tai mahdollisimman kovaäänisille kannanotoille. Haluamme luoda politiikkaa, joka tekee yhteiskunnasta paremman ja saavuttaa tuloksia.

Tavoitteemme vaaleissa on saada yli 5% äänistä kansallisesti ja tähän meillä on kaikki mahdollisuudet. Olemme nähneet, että rakentavalle politiikalle, jossa ei katsota sivuille tai haparoida edes takaisin muiden puolueiden pelossa, on kysyntää. Meillä on tarpeeksi hyvä itsetunto oman politiikkamme ajamiseksi, riippumatta siitä mitä vastustajat sanovat. Mutta ratkaisevaa hyvän vaalituloksen kannalta on korkea äänestysaktiivisuus meidän potentiaalisten äänestäjien keskuudessa.

Joten hyvät ystävät, nyt on toimittava! Nyt meidän on oltava aktiivisia, näkyviä ja otettava yhteyttä kaikkiin ystäviin ja tuttuihin. Joskus yksi ainoa ääni voi olla ratkaiseva valtuustopaikalle ja kun saa monia yksittäisiä ääniä, niin kokonaismäärästä tulee suuri. Yhdessä voitamme vaalit!

Miksi on tärkeä huomioida saamen kielet?

Kuluneen viikon aikana olemme huomioineet saamen kielten viikkoa. Kieliviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja saada enemmän näkyvyyttä kielille julkisuudessa, mutta myös nostaa kielten asemaa. Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä, kaiken kaikkiaan jäljellä on enää yhdeksän.

Lue edellinen artikkeli

Yhdessä kohti kaikkien aikojen kuntavaaleja!

Kuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät vaalit. Niissä on kyse siitä, miten sinun ja minun kuntaani kehitetään ja johdetaan seuraavan neljän vuoden ajan. Niissä on kyse oman lähiyhteiskunnan rakentamisesta. Niissä on kyse toimivasta arjesta niin sinulle kuin minullekin.

Lue seuraava artikkeli